2019 metų  astrologinės prognozės – horoskopai Zodiako ženklams

http://www.uranija.lt/sites/default/files/avinas2.gif

Avinas

kovo 21 – balandžio 20

Visus metus Jupiterio planeta bus jums palankioje padėtyje. Jei anksčiau gyvenimo įvykiai nesiklostė taip, kaip norėjosi, tai šiais metais jokių kliūčių jūsų svajonėms išsipildyti neliks. Tai me­tai, kai sėkmės likimas negaili. Reikia tik ja pasinaudoti. Jupiteris skatins stiprinti autoritetą, peržiūrėti savo įvaizdį, lavintis, keliauti. Ypač palankus laikas tiems, kurie studijuoja, gyvena užsienyje ar dirba su užsienio partneriais. Nuo Gruodžio 3 d. palankus laikas siekti tikslų, rūpintis karjera, finansine gerove, ieškoti būdų įsitvirtinti visuomenėje. Jei ieškote ar norite keisti darbą, tai padarysite sėkmingai. Šiuo metu jums gana lengvai seksis įtikinti žmones, pristatyti jiems savo pasaulėžiūrą, įsitikinimus ir ver­tybes. Todėl tai ypač palankus metas politikams, mokytojams, dėstytojams, vadovams ir dvasininkams, užsiimantiems ekologišku maistu, knygų leidyba bei pre­kyba. Jei esate atkaklūs, žinote, ko norite, likimas pakylės karjeros laiptais.

Sveikata. Avinai negalės skųstis ypatingais sveikatos sutrikimais sekan­čiais metais. Kiek labiau imunitetas gali nusilpęs, jei praėjusiais metais išgyvenote stresus.

http://www.uranija.lt/sites/default/files/jautis2.gif

Jautis

balandžio 21 – gegužės 20

Jupiteris skatins kar­mines transformacijas. Tai laikas, kada savo gyvenimą galima pasukti visai kita vaga, reikia tik išeiti iš komforto zonos. Palanku pradėti verslą, imti kreditą, gali tekti tvarkyti paveldėjimo reikalus.

Tik būdami ryžtingi, narsūs Jaučio ženklo atstovai išplauks į platesnius, galingesnius verslo van­denis. Pinigų padaugės tik tada, kai iš­moksite juos teisingai paskirstyti. Šis laikotarpis jus paska­tins ūkiškai tvarkytis su pinigais. Prisiminkite, kad pinigai mėgsta judėti, todėl žmonės, kurie neleidžia pinigams trūnyti, visada jų turi. Taigi šis periodas palankus didesnėms rizikoms ir kurti vers­lą ar išbandyti save naujame amplua, kuriame reikės sustiprėjusios jūsų asmenybės ir didesnės savivertės.Nuo gruodžio 3 d. gerokai palankesnis metas karjerai ir finansams, gerų rezultatų galite ti­kėtis dėl padidėjusio jūsų autoriteto ir sėkmingų ryšių su užsieniu.

Asmeniniame gyvenime gali įvykti daug pokyčių. Tie santykiai, kurie nebeskatina tobulėti, gali patirti fiasko. Šie metai gundys nerti į audringų jausmų sūkurį, o tai gali išmušti pagrindą iš po kojų. Santykiai, į kuriuos pulsite stačia galva, nuo pat pradžių pa­smerkti žlugti. Tai panašu į trumpą sujungimą, momentinį ener­gijos mainą, o ne gilius dviejų žmonių santykius. Jei santykių pa­grindas bus tik aistra, jie baigsis taip pat greitai kaip ir prasidėjo.

Sveikata. Ateinantys metai bus permainingi, tad gali tekti susidurti su di­desniais iššūkiais, kuriuos paprastai lydi didesnis stresas. Svar­bu atsisakyti nesveiko gyvenimo būdo, noro per daug dirbti, ki­taip jums gresia perdegimo sindromas. Peržiūrėkite savo mitybą, galbūt laikas pradėti sveikiau maitintis, atsisakykite menkaverčių produktų. Jei nesirūpinote kūno ir dvasios sveikata, dabar tikrai laikas į tai atsigręžti. Ateinančiais metais gali prireikti rimtos sveikatos korekcijos, opera­cijos. Gali nusilpti imuninė sistema, todėl neleiskite sau nervintis, mokykitės atsipalaidavimo technikų.


http://www.uranija.lt/sites/default/files/dvyniai2.gif


Dvyniai

gegužės 21 – birželio 21

Dvyniams tai skyrybų ir vedybų metai. Beje, 12 metų cikle, iki gruodžio 3 d., jie patys palankiausi sukurti sėkmingą santuoką. Šie metai jums – puikus laikas įgyvendinti svajones, išeiti į viešumą. Sėkmę gali atnešti drąsūs ir net rizikingi sprendimai. Nebijokite drąsiai išsakyti savo nuomonę. Daugumos Dvynių gyvenime šie metai gali būti netolygūs, skatins aktyviai reaguoti į pokyčius, o kai kuriems tai didelių permainų laikotarpis. Tik būdami ryškūs, matomi ir autoritetingi pasieksite gerų rezul­tatų karjeros ir finansų srityse. Šiuo periodu itin svarbūs taps da­lykiniai partneriai. Naudingų ryšių dėka tapsite gerokai populiaresni ir page­rinsite savo materialinę padėtį. Nuo gruodžio mėnesio kils klausimas, ar einate teis­ingu keliu? Derėtų pasvarstyti, ar reikia ką nors keisti. Tai svarbių transformacijų periodas. Savimi pasitikintiems Dvyniams palankus laikas pradėti verslą. Turėsite didesnių nei visada galimybių gauti palankų kreditą, sulaukti investicijų. Šio periodo sėkmė priklausys nuo gebėjimo valdyti sudėtingas situaci­jas, ramiai priimti gyvenimo iššūkius.

Sveikata. Didelių pavojų sveikatai neturėtų kilti. Subalansuota mityba, gry­nas oras, sportas – geriausios priemonės sveikatos profilaktikai.

http://www.uranija.lt/sites/default/files/vezys2.gif

Vėžys

birželio 22 – liepos 22

Daug dėmesio teks skirti profesijai, kvalifikaci­jai kelti.  Šie metai privers ugdyti tokias savybes kaip kantrybė, meistriškumas, taupumas, dėmesys smulkmenoms. Šie bruožai bus raktas į darbinę ir finansinę sėkmę. Vis tik šiais metais nepatar­tina rizikuoti. Iki gruodžio 3 d. Jupi­teris jums padės profesinių reikalų srityje. Gerų rezultatų pasieksite tik susikaupę, atsirinkę tai, kas svarbiausia, skirdami savo dėmesį darbinei veiklai. Turėsite mokytis praktiškų dalykų. Gali tekti keisti darbo vietą, o jei matote, kad trūksta kompetencijos, net kelti kvalifikaciją. Palanku plėsti darbinę veiklą. Šiuo periodu jus lydės sėkmė. Šiuo laikotarpiu iš aplinkos gausite daug žinučių, kaip jums tobulėti, kuria kryptimi sukti. Tai, ką puoselėjote 18,5 metų, gali atrodyti nebe taip prasminga, įdomu, todėl norėsite keisti vystymosi kursą. Todėl tokiais metais Vėžiams snausti negalima, reikia būti itin aktyviems, kad teisingai iššifruotumėte Visatos siunčiamas žinutes. Todėl daugumai tai gali būti didelių permainų metas, kada sena, nebereika­linga reikės paleisti. Būkite sąmoningi ir aktyvūs. Visus metus    jūsų ženklu ke­liaus Kylantis Mėnulio mazgas skatinantis vystytis, teisingai pasirinkti evoliucinę kryptį.

Nuo gruodžio 3 d.  Jupiteris suteiks jūsų gyvenimui daugiau ryškumo, galimybę būti pastebėtiems, matomiems.  Geri metai pristatyti savo veik­lą. Svarbu teisingai pasirinkti partnerius: tiek darbinius, tiek asmeninius.

Sveikata. 2019-aisiais Vėžiams derėtų gerinti sveikatą. Suformuoti įpro­čiai bus svarbūs visam 12-os metų ciklui, todėl reikėtų peržiūrė­ti mitybos įpročius, gyvenimo stilių. Jei turite antsvorio, keiskite mitybą, daugiau judėkite, domėkitės sveika gyvensena. Taip pat šiais metais jums nereikėtų persidirbti, venkite viršvalandžių darbe, nes tai gali nei­giamai paveikti sveikatą.

http://www.uranija.lt/sites/default/files/liutas2.gif

Liūtas liepos 23 – rugpjūčio 23

Šie metai suteiks puikią progą įgyvendinti svajones. Svarbiau­sia įsitraukti į kūrybos procesą, pajusti, kas suteikia malonumo, laimės. Šių metų užduotis – stiprinti ego: neleiskite būti valdomi pernelyg stiprių jausmų, stiprinkite valią, kad žingsnis po žingsnio įveiktumėte sunkumus ir išmoktumėte priimti teisingus sprendi-mus. Tai geri metai santykiams sutvirtinti, padaryti juos prasmingesniais, mokytis mylėti. Jeigu esate vieniši, palanku ieškoti antrosios pusės.

Šių metų sėkmės raktas – jūsų šiluma, noras įsileisti meilę ir ją spinduli­uoti, kūrybiškumas, gebėjimas atsiverti.

Asmeniniam gyven­imui, meilei šie metai patys palankiausi. Nauji santykiai, prasidėsiantys šiais metais, bus stiprūs, nuoširdūs ir ilgalaikiai. Juolab jūsų Zodiako ženklu iki kovo vidurio keliaus Selena, kuri iškleis visą jūsų šviesą, užtarnautą per daugybę ankstesnių gyvenimų.

 Daugiausia dėmesio skirkite santykiams ir meilės reikalams. Rūpinkitės saviraiška, kūrybine veikla. Galite susilaukti vaikų, anūkų. Daugiau dėmesio skirkite atžaloms. Nuo gruodžio 3 d. Jupiteris skatins rūpintis darbo sritimi. Šiuo periodu reikiamos savybės: darbštumas, kruopštumas, atsakomybė ir pareigingumas, todėl jums ypač seksis darbai, kuriems reikia šių bruožų.

Jei realizuosite savo svajones, karjeros sri­tyje galite tikėtis sėkmės. Su pabodusiu, nemėgstamu, neįdomiu darbu, kuriame nebetobulėjate, geriau atsisveikinkite. Seksis tiems, kurie moka mėgautis aplinkinių dė­mesiu, mėgsta būti dėmesio centre. Naujų pasiūlymų sulauksite pristatydami savo veiklą visuomenei. Palankūs metai Liūto ženk­lo lyderiams, vadovams, politikams, aktoriams, meno žmonėms, dirbantiems su vaikais, tiems, kurių verslas susijęs su pramogų or­ganizavimu. Jums nusimato didžiulės galimybės palypėti laipteliu aukščiau. Pinigus uždirbsite lengviau nei praėjusiais metais. Jūsų pasitikėjimas savimi, gera nuotaika, įkvėpimas turės teigiamos įtakos didėjančioms pajamoms. Sveikata. 2019 metais sveikata nesiskųsite. Jupiteris suteiks daugiau džiaugsmo, energijos, kas savaime stiprins jūsų imunitetą.  Metų pradžioje Bal­tasis Mėnulis, arba Selena, suteiks daugiau šviesos jūsų mintims, protui, jausite aukštesnių jėgų palaikymą, o tai raminamai veiks jūsų nervų sistemą ir, žinoma, gerins savijautą.

http://www.uranija.lt/sites/default/files/mergele.gif

Mergelė

rugpjūčio 23 – rugsėjo 22

Laukia puikūs, dinamiški metai. Iki gruodžio 3 d. Jupiteris skatins daugiau bendrauti su šeimos nariais, giminėmis. Aktualūs taps būsto, gyvenamosios vietos reikalai. Nuo gruodžio  3 d. aktyvesnis bus jūsų asmeni­nis gyvenimas, galėsite labiau save išreikšti.

Kovo viduryje į jūsų ženklą įėjęs Baltasis Mėnulis padės atsiskleisti jūsų švariausiam asmenybės potencialui, įneš į gyvenimą daugiau šviesos, vilties, gėrio. Jei norite, kad šie metai būtų laimingi, tai visą savo išmintį, laiką, energiją skirkite šeimai.

Galite sulaukti šeimos pagausėjimo.

Metų paskutinis mėnuo -tai sėkmingiausias periodas meilei, romantikai, vaikams 12-os metų cikle. Vienišoms Mergelėms didelė tikimybė sutikti antrąją pusę. Kūrybos žmonėms itin geri metai pristatyti savo veiklą visuomenei.

Darbus, pradėtus prieš dvejus metus, sė­kmingai tęsite toliau. Tačiau šiais metais karjera neturi būti svarbiausias gyvenimo siekis.

Nebent veikla bus susijusi su šeimos verslu. Pradėti šei­mos verslą Geltonojo Šerno  metais jums palanku. Tačiau naują verslą kurkite tik tada, jei jus palaikys artimieji. Finansiniai reikalai bus stabilūs. Pinigą galite uždirbti iš nekilnojamojo turto, todėl palanku tiems, kurie užsii­ma nekilnojamojo turto statyba ir pardavimu.

Jei norite, kad šie metai būtą laimingi, tuomet visą savo išmintį, laiką, energiją skirkite šeimai. Vyresni Mergelės ženklo atstovai jaus didesnį poreikį rūpintis savo tėvais. Galite sulaukti šeimos pagausėjimo. Palanku įsigyti didesnius, ge­resnius namus: remontuoti butą, atnaujinti interjerą. Palanku įsigyti žemės sklypą. Galbūt net sugalvosite iš esmės pakeis­ti gyvenamąją vietą. Stenkitės kuo daugiau laiko praleisti na­muose, rūpesčiu apgaubkite šeimą ir artimuosius.

Sveikata. Jei pernelyg nesi blaškysite tarp karjeros ir šeimos, jei gebėsite su­balansuoti dvi svarbiausias gyvenimo sritis, tuomet jūsų sveika­ta ir savijauta bus geri. Nuo kovo vidurio Selena jums priduos daugiau  šviesos jūsų mintims, protui, jausite aukštesnių jėgų palaikymą, o tai raminamai veiks jūsų nervų sistemą ir, žinoma, gerins savijautą.

http://www.uranija.lt/sites/default/files/svarstykl2.gif

Svarstyklės

rugsėjo 23 – spalio 23

Šiais metais būkite gerais mokiniais, t. y. stebėkite, kas vyksta aplinkoje, būkite imlūs naujovėms. Daugiau dėmesio skirkite kitiems, būkite pasirengę išklausyti ir ko nors pasimokyti iš kitų. Atsivėrę naujoms idėjoms, gebėdami pra­linksminti ir paguosti bei pozi­tyviau žiūrėti į kitus žmones, pel­nysite daugiau meilės ir draugų. Taip pat daugiau laiko skirkite giminaičiams.

Karjeros sėkmė priklausys nuo gebėjimo teisingai at­sirinkti reikiamą informaciją ir kontaktus. O jų šiais metais bus visa galybė. Drąsiai imkitės aktyvios veiklos, ne­bijokite užmegzti naujų reikalingų pažinčių, tvarkykite sutartis, kaupkite informaciją, kurią vėliau naudingai panaudosite. Pa­lankus metas pristatyti savo veiklą, reklamuotis, plėsti socia­linius tinklus. Jūsų uždarbis priklausys nuo santykių su aplinki­niais. Jeigu yra dalykų, kurių norėtumėte išmokti, šie metai tam palankiausi. Tinkamas laikas naujiems projektams, sutartims pasirašyti. Metų pabaigoje didžiausios vertybės bus šeima, namai.

Meilės srityje bus daug pažinčių, romanų. Lengvai megsis nau­jos romantiškos pažintys. Paskutinį metų mėnesį Jupiteris skatins daugiau dėmesio skirti šeimai, namams, čia būsite labiau reikalingi. Didesnės galimybės bus susijusios su nekilnojamuoju turtu, statybomis. Šiuo periodu galite tvir­tai suleisti šaknis, įsigyti savus namus.

Sveikata. Energetinis ateinančių mėtų fonas gana geras. Nuo gegužės vidurio daugiau dėmesio skirkite savo psichologinei sveikatai, nepasiduokite priklauomybėms, daugiau laiko pralesikite gamtoje.


http://www.uranija.lt/sites/default/files/skorpionas2.gif

Skorpionas

spalio 24 – lapkričio 22

Ateinantys metai jums atneš netikėtų galimybių, stipresnę sveikatą, naujų pažinčių ir pajamų šaltinių. Jie žada jums nemažai sėkmės įvairiose srityse.


Iki gruodžio 3 d. Jupiteris atneš galimybių, plėtros į jūsų finansų sritį. Tai metai, kada reikia nedelsti ir veikti aktyviai ieškant geriausių galimybių. Taigi darbuotis teks iš peties, kantriai, atkakliai, kartais ir užsispirti. Jei darbe jūsų neįvertina, nebijokite ieškoti geresnio darbo, jums šiais metais Fortūna šypsosis. Ieškokite naujų pajamų šaltinių – sėk­mė lydės jūsų veiklą, todėl ateinantys metai palankūs pradėti savo verslą. Svarbiausia aktyviai bendraukite, pleskite pažinčių ratą. Tie­sa, rinkitės su kuo bendrauti, nepraraskite brangiausio, ką turime gyvenime, – laiko. Paskutinį metų mėnesį Jupiteris skatins dar daugiau bendrauti, ieškoti ryšių, kontaktų, bus daugiau komandi­ruočių. Tai turės įtakos jūsų finansams: galite užmegzti naudingų verslo pažinčių, sužinoti daug gudrybių. Sėkmė lydės netolimose kelionėse, palankus metas mokytis. Pasirūpinkite reklama, plėski­te socialinius tinklus.


Jūsų Zodiako ženklo atstovams bus būdingas praktiškas, atsa­kingas požiūris į meilę. Todėl vienišoms Skorpionėms šiais me­tais tikėtina atrasti pasiturinčius savo svajonių partnerius.


Sveikata. Šiais metais svarbu pasirūpinti sveikata, ieškoti įvairių būdų, ku­rie padeda stiprinti ir tausoti energiją. Reikėtų daugiau dėmesio skirti kūnui: daugiau judėti, sportuoti. Tai pat svarbu nepamiršti puikios nuotaikos, šypsenos, gerų emocijų – tai sustiprins sveikatą, suteiks energijos ir harmonizuos.­

http://www.uranija.lt/sites/default/files/saulys.gif

Šaulys

lapkričio 23 – gruodžio 21

Ateinantys metai jums patys palankiausi per 12-a metų. Jupiteris, didžioji laimės planeta, keliaus jūsų Zodiako ženklu. Metų šūkis – viskas mano rankose! Iki gruodžio 3d. Jupiteris jums įjungia žalią šviesą. Tai laikas, kai pradedate naują 12-os metų ciklo etapą. Daug kas gyvenime gali keis­tis. Įsivaizduokite, kad likimas dabar jums duoda į rankas burtų lazdelę ir leidžia susikurti gyvenimą tokį, kokio norite. Todėl negailėkite šviesių spalvų, prisiminkite pačias gražiausias svajones ir imkitės jas įgyvendinti. Tačiau šių metų sėkmė priklausys tik nuo jūsų. Taigi būkite sąmoningi ir aktyvūs. Paskutinį metų mėnesį Jupiteris suteiks puikių galimybių pager­inti savo finansinę padėtį. Gali gimti labai svarbūs, pelningi sumanymai. Nuobodu tikrai nebus – metai žada daug veiklos, naujų pažinčių.

Sveikata. Sveikata bus puiki, didesnių nusiskundimų neturėsite. Metų gale gali tekti la­biau rūpintis giminių ar artimųjų sveikata.

http://www.uranija.lt/sites/default/files/oziaragis2.gif

Ožiaragis

gruodžio 22 – sausio 20

Ateinantys metai gali būti ne itin lengvi. Todėl vertėtų atsisakyti sudėtingų projektų. Skirkite daugiau laiko dvasinėms vertybėms. Tai vidinių atradimų, ramybės, rimties periodas. Palanku apmąstyti nueitą kelią, gilintis į vidinį pasaulį, užsiimti dvasinėmis praktikomis. Tai paskutiniai 12-os metų ciklo metai. Todėl šiuo metu nederėtų im­tis naujų sumanymų. Reikėtų mažiau būti masiniuose renginiuose ir daugiau rūpintis sveikata. Būkite labiau atsakingi, sąmoningi nei įprastai. Paskutinį mėnesį prasidės vi­enas palankiausių, naujas   periodų. Gyvenimo šviesoforas jums įjungė žalią šviesą. Sėkmė priklausys nuo jūsų sąmoningumo ir aktyvumo.

Karjera ir finansai. Reikia tęsti seniai pradėtą veik­lą, ištaisyti susikaupusias klaidas. Dauguma jūsų darbų vyks tarsi už užkulisių – jūsų pastangos ne­bus akivaizdžiai matomos kitiems. Spręsdami finansinius klausimus būkite taupūs. Pinigų bus, tačiau reikia juos skaičiuoti ir neišlaidauti.

Šie metai asmeniniame gyvenime atneš daug paslapčių, slaptų santykių, mokys jus, kad santykiai – tai darbas, kurį žmonės dir­ba kartu. Tarpasmeniniuose santykiuose reikėtų kliautis aukš­tesne jėga, tada jums bus lengviau draugiškai, maloniai elgtis su aplinkiniais. Šerno metai skatins lavinti nuolankumą aukštes­nei jėgai, tikėjimą, kad viskas, kas vyksta santykiuose, vyksta tik į gera.

Sveikata. Šerno metais derėtų labiau rūpintis savo sveikata. Tuo metu bus silpnesnis imunitetas, galite lengviau peršalti, pa­sigauti kokią nors infekciją. Patartina siekti didesnės dvasinės ra­mybės, vidinės darnos, nes ligoms atsirasti tai turės didžiausią įta­ką. Stiprinkite ne tik fizinį, bet ir dvasinį savo kūną.

http://www.uranija.lt/sites/default/files/vandenis2.gif

Vandenis

sausio 20 – vasario 18

Jūsų laukia gana margi metai. Sėkmingas periodas nuo gegužės vidurio.Stenkitės tuo laiku suplanuoti ateinančių metų svarbiausias savo veik­los gaires ir jų laikykitės, kad ir kas nutiktų. Jums bus pasiūlyta naujų idėjų ir sumanymų. Tačiau sprendimus priimkite tik pasikonsultavę su specialistais, o tada drąsiai keiskite tai, kas atgyveno ir nebeteikia naudos. Jupiteris šiais metais plės jūsų draugų, bendraminčių, bičiulių ratą. Leis realizuoti planus ir sumanymus. Daugiau būkite kolektyve – būsite pastebėti ir teigiamai įvertinti. Galite sustiprinti savo autoritetą. Šiais metais turėsite daug pažinčių, tad gali būti, kad užsimegs naujas ro­manas, įsiliepsnos netikėta meilė. Ieškokite permainų, pokyčių, dažniau svajokite, planuokite savo ateitį. 2019 m. kilti karjeros laiptais padės draugai ir geri bičiuliai.

Šiais metais laukia daug naujų pažinčių, ne­tikėtų romanų. Sena draugystė pamažu gali peraugti į meilę, gražius romantiškus santy­kius.

Sveikata. Iki gegužės mėnesio neigiamą įtaką sveikatai darys stresas, ateities baimė,-  todėl, jei norite būti sveiki, patariama valdy­ti savo ydas ir silpnybes. Neišspręstos psicho­loginės problemos jus veiks neigiamai. Vasarą atsigausite. Pajusite, kaip vėl grįžta energija ir pasitikėjimas savimi.

http://www.uranija.lt/sites/default/files/zuvys2.gif

Žuvys

vasario 19 – kovo 20

Laukia puikūs metai.  Energiją reikėtų nukreipti į tikslų realizaciją. Sėkmės galima tikėtis karjeroje. Pagrindinius darbus reikėtų paskirti pirmoje metų pusėje. Šių metų raktiniai žodžiai: tikslo siekimas, užsispyrimas, kantrybė, darbštumas, disciplina. Būsite atkaklūs ir atsakingi karjeros klausimais. Šiais metais žvaigždės jums itin palankios pasiekti norimų rezultatų, todėl karjeros ir finansų srityje būsite sėkmingiausi iš visų Zodiako ženklų. 12-os metų cikle šie metai palankiausi savirealizacijai, nes atsiranda puikių galimybių sumanymams įgyvendinti ir geram rezultatui pasiekti. Paskutinis metų mėnuo palankus kole­ktyvinei veiklai. Sėkmė priklausys nuo gebėjimo girdėti draugų, bendraminčių patarimus. Tai naujų idėjų, projektų metas. Nuo gegužės 3 mėn. Juodajam Mėnuliui įėjus į jūsų Zodiako ženklą, galite būti labiau jautrūs, abejojantys, nepasitikintys savimi.

Sveikata. Kadangi teks daug dirbti, išmokite atsipalaiduoti, atraskite laiko poilsiui.   Nuo gegužės mėnesio   Juodajam Mėnuliui įėjus į jūsų Zodiako ženklą, galite būti jautresni, labiau linkę saves gailėtis.Venkite pernelyg mėgautis svaigalais. Daugiau būkite gryname ore.