Astrologinės prognozės 2018 metams

 

 

Geltonojo Žemės Šuns metai prasidės 2018 m. vasario 16 d. Tai dvasinio pakylėjimo, įsigilinimo į gyvenimo ir mirties paslaptis metai. Žinodami, kokie metai laukia jūsų, galite pasinaudoti Šuns teikiamomis dovanomis.

ASTROLOGINĖS PROGNOZĖS  VISIEMS  ZODIAKO  ŽENKLAMS

KAIP RYTUOSE
APIBŪDINAMAS ŠUO?

 • Neramus gyvūnas, tačiau visada bu­drus, pasiruošęs apginti, saugoti savo šeimininką, teisingas ir ryžtingai kovoja prieš neteisybę.
 • Šuo visada pasiekia savo užsibrėžtus tikslus. Kad ir kuo užsiimtų, darbą atlie­ka sąžiningai, be to, kritikuoja ir kanda tiems, kurie to nusipelnę.
 • Tai puikus organizatorius ir vadovas, mokantis išsaugoti paslaptis. Dėl šios savybės juo pasitiki ir vertina.
 • Linkęs išgyventi dėl kitų problemų. Turėdamas gerą intuiciją geba priimti teisingus sprendimus ir suteikti vertin­gų patarimų.

KAM BUS SĖKMINGI
ŠUNS METAI?

2018 metai sėkmingi žmonėms, linkusiems rizikuoti, drąsiems, bebaimiams. Tiems, kurie renkasi neatsakingą gyvenimo būdą, paviršu­tiniškumą, metai bus sunkūs. Jie palankūs tik stiprioms asmenybėms. Vienodai sėkmingi bus tiek materialistui, tiek idealistui, svarbiau­sia būti sąžiningam. Jei gebėsite suvaldyti savo aistras, pavydą, pykčio protrūkius, šiais metais daug pasieksite.

KOKIU POKYČIU ŽADA PLANETOS?

 • Iki lapkričio 8 d. Jupiteris keliaus Skorpiono ženklu. Daugiau dėmesio reikėtų skirti kons­truktyviems pokyčiams siekti. Tai metai, kai reikia atsisakyti visko, kas sukelia sąstingį gy­venime ir atima energiją. Sėkmės garantas – ryžtingumas, gebėjimas m taip pat draus­mingumas, psichologinis kitų žmonių poreikių, jausmų suvokimas. Sėkmė lydės profesijas, kurios padeda asmenybei augti, tobulėti (psi­chologai, psichoterapeutai, gydūnai) bei tei­kiančias gyvenimui įtampos ir jaudulio (politi­kai, detektyvai, kaskadininkai, lenktynininkai, sportininkai, kariškiai, saugumo darbuotojai, verslininkai, policininkai, chirurgai, ritualinių paslaugų verslininkai). Šių metų devizas: per­mainos – tai gyvybė. Padidės dėmesys ezoterikai, parapsichologijai, psichologijai, as­trologijai, bus populiarios tokios temos kaip reinkarnacija, gyvenimas po mirties, dvasinis tobulėjimas.
 • Nuo lapkričio 8 d. Jupiteris pereis į Šaulio žen­klą. Tai stipri, harmoninga planetos pozicija, kuri įneš į gyvenimą daugiau džiaugsmo, op­timizmo, vis aktualesnė darysis laimės tema. Daugiau dėmesio reikėtų skirti autoritetui sti­printi, išsilavinimui, tolimoms kelionėms.
 • Saturno planeta visus metus keliaus Ožiara­gio ženklu. Saturnas pirmiausia moko turėti gyvenime tikslą, aiškiai žinoti, ko norime, apsi­ginkluoti kantrybe, ištverme ir eiti iki pergalės. Šiais metais Saturno pozicija itin stipri – būsime skatinami ištvermingai pernešti užklupusius sunkumus ir permąstyti savo vertybes, įsitikini­mus karjeros srityje bei mokytis žvelgti į gyve­nimą brandaus žmogaus akimis.
 • Metai palankūs investuoti savo laiką, jė­gas į darbo vietos susikūrimą, siekti karjeros aukštumų.
 • Geras laikas reformuoti politikos, valstybės struktūrų darbuotojų (valdininkų, viršininkų), ka­riškių, gamybininkų darbą.
 • Juodasis Mėnulis iki rugpjūčio 6 d. tęs kelionę Ožiaragio ženklu. Venkite pernelyg ilgai liūdėti, nepaskęskite melancholijoje, vienatvėje, ne­leiskite, kad jus užvaldytų pesimizmas, niurz­gėjimas. Ką daryti, kad išvengtumėte neigiamo Juodojo Mėnulio poveikio? Pirmiausia atsikraty­kite baimės, švarinkite savo sąmonę, neterškite jos svaigalais, nepavydėkite, nelinkėkite niekam blogo. Ieškokite visko, kas pakylėja sąmonę, daro ją tyresnę, domėkitės savęs pažinimu. Tai sudė­tingesnis metas Ožiaragio ženklo atstovams ir tiems, kurių Juodasis Mėnulis yra Ožiaragyje.
 • Juodasis Mėnulis nuo rugpjūčio 6 d. pereis į Vandenio ženklą. Ši pozicija atneš didesnį pavojų pasiklysti interneto platybėse, virtualios realy­bės pasaulyje, kuriame trūksta autentiškumo, nuoširdumo, atvirumo, vidinės šilumos. Laisvės, draugystės temos taps aktualesnės, patirs dau­giau išbandymų. Sunkesnis periodas Vandenio ženklo atstovams ir tiems, kurių gimimo metu Juodasis Mėnulis buvo Vandenyje.
 • Selena nuo sausio 16 d. iki rugpjūčio 17 d. keliaus Vėžio ženklu. Ji globos jautrius, švelnius, besirūpinančius šeimos židinio saugojimu, at­sidavusius savo šeimai, tėvynei. Selena globos Vėžio ženklo atstovus ir tuos, kurių gimimo metu Selena buvo Vėžyje.
 • Nuo rugpjūčio 16 d. Selena pereis į Liūto ženklą. Didesnę globą jaus tie, kurie moka džiaugtis, my­lėti, skleisti žmogišką šilumą, rūpinasi vaikais, au­klėja juos ir padeda jiems atskleisti savo geriausią potencialą. Nuo tada Selena globos Liūto ženklo atstovus ir tuos, kurių gimimo dieną ji buvo Liūto ženkle.
 • Kylantis Mėnulio mazgas keliaus Liūto ženklu. Ši fiktyvi planeta skatina evoliucionuoti, vystytis, išskleisti savo šviesųjį potencialą. Visata mokys į gyvenimą žiūrėti kaip į žaidimą, mėgautis gyve­nimu, tačiau ir skatins prisiimti atsakomybę už tai, ką darome bei pasitikėti savo jėgomis. Šios pozicijos kredo: vienintelis žmogus, galintis pa­daryti mane laimingą, esu aš pats. Taigi nereikia laukti, kol kažkas duos, įvertins, pripažins, o tiesiog daryti tai, kas malonu ir įdomu, gyventi su meile ir aistra. Tuomet pamatysite, kad gyvenimas pra­dės keistis į gera. Liūto ženklo atstovams ir tiems, kurių gimimo metu Rachu buvo Liūte, prasideda naujų programų, ateities modeliavimo metai.

METŲ UŽTEMIMAI:

Mėnulio užtemimai: sausio 31 d. ir liepos 27 d.

Saulės užtemimai: vasario 15 d., liepos 13 d., rugpjūčio 11 d.

 

ASTROLOGINĖS PROGNOZĖS  VISIEMS  ZODIAKO  ŽENKLAMS