2022 – JUODOJO TIGRO METŲ PROGNOZĖ

Mūsų laukia gana dinamiški ir margi metai, kupini pakilimų ir nusileidimų, vilties ir nerimo.

Jupiterio planeta iki gegužės  11 d. Ir nuo spalio 28 d. Iki gruodžio 20 d. keliaus Žuvų ženklu. Jupiteris, darantis įtaką mūsų pasaulėžiūrai, bus vienoje iš savo stipriausių pozicijų. Jupiteris   svečiuosis Neptūno valdomuose namuose.  Neptūnas – vienoje pusėje – tai besąlyginė meilė, dvasingumas, tikėjimas, o kitoje – iliuzijos, paslaptys, dezinformacija, priklausomybės. Žmonija vis labiau prisimins, kad esame dvasinės būtybės, kad dvasia yra pirminė, o ne materija. Jeigu mes gyvensime įsileidę Dievą į savo širdį ir protus, jeigu mes suvoksime, kad esame nemirtingi ir gyvename daugybę gyvenimų, mūsų neįveiks jokia baimė. Mirties baimė. Ligos baimė.  Dėl savo dvasinių  idealų žmonės bus linkę aukotis, kęsti nemalonumus, kad tik išliktų ištikimi  aukščiausioms sielos vertybėms: besąlyginei meilei savo artimui, gailestingumui, empatijai, atjautai, tikėjimui. Sustiprės domėjimasis religija, ezoterika, psichologija, meditacijomis ir įvairiomis dvasinėmis praktikomis, atsiras didesnis poreikis labiau būti gamtoje, keliauti.

Kad geriau suprasti ateinančių metų energijas panagrinėkime kiniečių astrologinio  Tigro savybes. Tai gabumai organizuoti didžiules žmonių mases, įkvėpti jas, pajungti vienam tikslui, užpidyti jėga ir pasitikėjimu.Tokiu būdu aktyvusis Tigras, tai visų pirma puikus lyderis, organizatorius, sugebantis savo valia sucementuoti didžiules žmonių mases ilgam laikotarpiui, tam, kad gauti daugiausiai naudos savo globotiniams, gal net visai žmonijai. Tigrai yra kovotojai už tiesą, už aukštus moralės principus. Kuo sąžiningesnį gyvenimą jie gyvenimą, tuo labiau susilaukia palaikymo iš aukštesnių jėgų. Savo kovoje su neteisybe, jie nepaiso rangų, herarchijos, nei turtinės padėties.Todėl šios Tigro savybės leidžia jiems įgyti milžinišką autoritetą ir žmonių pagarbą. Didžiausia jų stiprybė yra jų valia ir tikėjimas. Kartais iš pažiūros jie gali atrodyti menkučiai ir silpnučiai (Nijolė Sadūnaitė), tačiau neapsirikite – tai patys stipriausi Tigrai. Jie dažnai nesilaiko visuomenėje priimtų dogmų, stereotipų, gali nekreipti dėmesio į moralizavimą.  Jie veikia pagal savo planą, todėl jiems labai sunku paklusti viršininkams. Vienitelis viršininkas kurį jie pripažįsta tai yra Aukščiausios jėgos arba Dievas. Todėl tikri Tigrai gyvena tik pagal Dievo įstatymus.

Todėl sekančiais metais mes galime tikėtis pasirodant stiprių lyderių, kurie išdrįs mesti iššūkį tamsioms jėgoms ir suburti šiai kovai didžiules žmonių mases. Šie lyderiai turi sulaukti sėkmės savo kovoje su blogiu, nes sugebės ne tik pelnyti žmonių pasitikėjimą, bet ir įkvėpti juos savo elgesiu, ryžtu ir tikėjimu.

Tigrai yra estetai, turintys puikų skonį ir vertinantys kokybiškus daiktus. Bendraudami su žmonėmis, jie yra malonūs, minkšti, tačiau nepripažįsta jokių kompromisų.

Ateinantys vieni iš sėkmingiausių laikotarpių zodiako rate. Gaila, kad Tigro metai neatitinka kalendorinių metų. Jie truks  tik 6 mėnesius. Jie gali atnešti visai žmonijai viltį ir gerus pokyčius. Ateinantys metai sėkmingi bus visiems, kas  dorai ir sąžiningai gyvena.

Kokioms profesijoms palankus šis periodas?

Pirmiausiai dvasininkams, psichologamas, psichoterapeutams, astrologams, jogos mokytojams. Visiems, kurių darbas susijęs su pagalba, rūpinimųsi kitais. Grožio srities specialistams. Menininkams: fotografams, rašytojams, poetams, muzikantams, šokėjams, aktoriams, kostiumų kūrėjams, grimuotojams, mediumams, filmų kūrėjams.

Ypatingai šias Tigro energijas jausime nuo kovo vidurio iki gegužės vidurio (pikas balandžio 12 d.). Tuo metu bus Jupiteris susijungęs su Neptūnu.Toksai aspektas būna kas 13 m.Tačiau tame pačiame zodiako ženkle kas 160 m. Tai bus metas, kada subtilus davasinis pasaulis labai priartės prie Žemės. Sakyčiau, tai dvasinio pabudimo metas, kai plėsis pasaulėžiūra. Didesnė dalis žmonijos jaus tikėjimą, kad šviesa nugalės tamsą, jaus  įkvėpimą, Tvėrėjo palaikymą. Jautresni asmenys gali jausti sustiprėjusią intuiciją. Žmonėms gali vertis tokie fenomenalūs gebėjimai, kaip aiškiaregystė, mediumizmas. Tai geras metas aukšto dvasinio lygio, religingiems žmonėms, medituojantiems, menininkams. Tai tarsi toks tiesus išėjimas į kolektyvinės pasąmonės portalą arba Akašos kronikas, kuriose yra visi įrašai apie buvusius ir būsimus įvykius Žemėje.

Medicinoje ir farmakologijoje šis aspektas  gali atnešti naujų vaistų atradimus. Tačiau yra ir blogoji Neptūno pusė. Gali būti pavojus apsinuodyti vaistais, dujomis, psichotropikais; galimi potvyniai.

Sekantį kartą toksai aspektas pasikartos 2176 m.

Kur slypi pavojai?

Praradus viltį, tikėjimą geresne  ateitimi, galimos priklausomybės, per didelis medikamentų  vartojimas, dvasinės ligos. Slaptų, specialių tarnybų projektai.

Jupiteris pereina į Avino ženklą   gegužės 11d.  ir bus  iki spalio 28 d.ir vėl sugrįš gruodžio 20 d. Jupiteris Avine myli drąsias, savarankiškas asmenybes. Ugnies stichijos planeta Jupiteris bus ugnies ženkle – Avine. Tai dinamiškas, aktyvus, net agresyvus metas. Aviną valdo Marsas – karo planeta, kuri skatins kovoti už savo gyvenimą, savo vertybes, pagaliau savo gyvybę.

Kokiom profesijoms palankus šis periodas?

Visiems lyderiams, sportininkams, sporto klubų darbuotojams, policininkams, kariškiams, jėgos struktūrų darbuotojams, politikams, verslininkams, chirurgams, odontologams, traumatologams. Dirbantiems fizini darbą.

Kur slypi pavojai?

Galimos riaušės, fizinės jėgos panaudojimas.

Saturnas tęs savo kelionę Vandenio ženklu.

Saturno planeta simbolizuoja mūsų vertybių sistemą, kantrybę, discipliną, susikoncentravimą, išmintį. Tai laiko valdovas, kuris mokina jį gerbti ir planuoti savo gyvenimą. Jis padeda atsisakyti visko ko mums nebereikia.

Ši planeta susijusi su karjera. Saturnas mokina ieškoti tokios darbinės veiklos, kuri atitiktų mūsų vertybių sistemą. Tai gyvenimo tikslas, net gi sakyčiau gyvenimo prasmė. Saturnas valdo 10 horoskopo būstą, kuris simbolizuoja aukščiausią pasiekimo laiptelį. Neatsitiktinai ši planeta simbolizuoja kalnus. Viename zodiako ženkle Saturnas išbūna 2, 5 m. Visą zodiaką apeina per 29, 5 metų. Šis periodas vadinamas Saturno krize. Į šį periodą žmogus turi ateiti jau išsigryninęs savo pasaulėžiūros sistemą, įgijęs išsilavinimą ir pradėjęs savo karjeros kelionę bei sukūręs šeimą.

Pagal A. Maslow poreikių piramidę trys pirmieji laipteliai : fiziologinis, saugumo, socialinis turi būti realizuoti. Žmogus turi būti jau atradęs savo vietą pasaulyje ir išmokęs prisiimti atsakomybę. Jei nespėjo išmokti šių pamokų, tada dantis sukandęs, ( dantys simbolizuoja Saturną) turi tai pasiekti per kitą Saturno ciklą iki 58- 60 m. Saturnas mus moko spęsti problemas ir atrasti galimybes. Juk iš kiekvienos krizės mes turime išeiti paaugę. O kuo labiau priešinamės pamokoms, užsispaudžiame, užsidarome, izoliuojamės, tuo labiau sunkesnes pamokas gauname. Viena iš ligų, susijusi su Saturnu yra depresija. Saturnas mokina į problemą pasižiūrėti, kaip į pamoką. Žmogui, kurį gyvenimas parklupdo ant kelių, ( beje Saturnas simbolizuoja kelius) reikia pirmiausiai priimti šią situaciją ir kantriai, su pilna atsakomybę ją spręsti. Ne be reikalo sakoma, kad problemą reikia spęsti, kol ji dar maža.

Saturnas Vandenyje

Kaip tai atsilieps visuomenei?

Mes, taip vis metai po metų, vis giliau įeinam į Vandenio erą. Ši pozicija dar vienas žingsnis link naujo pasaulio. Saturnas Vandenyje paskatins keisti senas sustabarėjusias pažiūras. Dar sparčiau vystysis skaitmeninės, išmaniosios technologijos, elektronika, aviacija, transportas, internetas, mokslo išradimai ir atradimai. Bendravimas ir darbinės veiklos vis labiau bus perkeliamos į internetą, socialinius tinklus. Vandenis atsako už kolektyvinę energiją, mokina, kad daugiau nuveikti galime kartu – bendruomenėje: draugaudami, ieškodami bendrumų, ne konkuruodami ar pavydėdami. Saturnas atneš poreikį ieškoti sielai artimų žmonių bendruomenės, vis labiau atsiverti subtiliam pasauliui ( juk Vandenyje egzaltuoja Neptūnas).

Saturno ir Urano kvadratas išliks ( jis buvo 2021 m.) iki vasario 10 d. ir vėl nuo liepos 18 d. ik gruodžio 17 d. Tęsis  nuo 2020 m. prasidėję konfliktas tarp seno ir naujo pasaulio. Saturnas – tai  laiko patikrintas stabilumas, struktūra, tvarka, vertybių sistema. Saturnas Vandenyje – tai laisvių ir nuomonės apribojimas. Uranas – tai nauja, revoliucijos, pokyčiai, atsinaujinimas. Uranas Jautyje – refomos finansuose.

Toksai Urano ir Saturno aspektas pasikartoja kas 32 m.

Prozerpina – genetinio kodo valdovė, sauganti žinias apie visą žmoniją, dalį metų iki gegužės 13 d. ir nuo spalio 24 d. iki gruodžio 24 d. bus griaunačiame 19 Skorpiono laipsnyje. Tokioje pozicijoje ji gali būti kartą į 600 m. (beje čia ji buvo trumpam įėjusi 2020 ir 2001 m.) Jei žmonija, nepadarys galutinio pasirinkimo į Šviesos pusę, mums gręsia prievartiniai genetiniai bandymai. Yra  pavojus, kad iš  žmogaus bus atimtas  jo individualumas, sunaikinta asmenybė. Kad atsiras griežta kontrolės sistema Žmogus  bus padarytas vergu.

Kylantis Mėnulio mazgas sausio 18 d.  pereina į Jaučio zodiako ženklą, kuriame išbus 1,5 m. Jaučio zodiako ženklui prasidės augimo periodas. Tai metas, kada galima atrasti naujas vystymosi kryptis.Šiuo laikotarpiu reikia būti atsivėrus naujoms žinioms, naujoms galimybėms. Tai metas, kada įvykiai yra modeliuojami 18,5 m.

Besileidžiantis Mėnulio mazgas tuo laiku bus Skorpiono ženkle. Jam vystymasis bus kiek apribotas. Tai yra metas pataisyti karmines klaidas; stabtelti,  peržiūrėti, ar tai ką turite sukūrę savo gyvenime, jus tenkina.

Juodasis Mėnulis tęs savo kelionę Dvynių ženklu iki balandžio 15 d. Melo spektaklis tęsis. Kaip niekad reikia sąmoningumo atsirenkant informaciją. Atsikratykite įpročio  per daug kalbėti, apkalbėti kitus, plagijuoti. Gerinkite santykius giminystėje.

Šis metas sudėtingesnis Dvynio ženklo žmonėms ir tiems, kurių Juodas Mėnulis randasi Dvyniuose.

Nuo balandžio 15 d. Juodasis Mėnulis pereina į Vėžio zodiako ženklą, kuriame išbus 9 mėnesius. Gali atsirasti didesnis nepasitenkinimas savo tėvyne, todėl tikimybė, kad padidės emigracija. Daugiau dėmesio reikia santykiams šeimoje, tėvams, grįžti prie savo šaknų, puoselėti šeimos vertybes.  Šis metas sudėtinfesnis Vėžio ženklo žmonėms ir tiems, kurių Juodas Mėnulis randasi Vėžyje.

Selena arba Baltasis Mėnulis (angelas sargas) keliaus Ožiaragio ženklu iki vasario 14 d. Būsime skatinami atsakingai siekti savo gyvenimo tikslų ir neprarasti vilties, jei susidūrėme su darbiniais sunkumais. Disciplina, asketizmas tampa aukso vertę turinčiom savybėmis. Selena globos Ožiaragius ir tuos, kurie gimimo horoskope turi tokią poziciją.

Nuo vasario 15 d. iki rugsėjo 15 d. Selena arba Baltasis Mėnulis (angelas sargas)  bus Vandenyje. Galime tikėtis daugiau laisvės, sužibs viltis, kad ateityje bus šviesos daugiau. Tai geras metas sustiprinti draugystes ir susirasti sąmoningų draugų. Selena globos Vandenius ir tuos, kurie gimimo horoskope turi tokią poziciją.

Nuo rugsėjo 15 d. Selena arba Baltasis Mėnulis (angelas sargas)  pereis į Žuvų zodiako ženklą. Puikus metas visiems, siekiantiems dvasingumo, dvasinių praktikų, vidinės ramybės. Palankus metas sutiprinti savo tikėjimą Dievu,  Aukštesniu pasauliu. Selena globos Žuvis ir tuos, kurie gimimo horoskope turi tokią poziciją.

Užtemimai

Dalinis Saulės užtemimas balandžio 30 d. Jautyje.

Pilnas Mėnulio užtemimas gegužės 16 d.

Dalinis Saulės užtemimas spalio 25 d. Skorpiono ženkle.

Pilnas Mėnulio užtemimas lapkričio 8 d.

PROGNOZĖS ZODIAKO ŽENKLAMS

Avinas

Jupiteris iki gegužės  11 d. skatins užbaigti tai, kas  senai  buvo pradėta. Tai paskutiniai 12-os  metų ciklo  metai. Todėl šiuo metu nederėtų imtis naujų sumanymų. Palanku apmąstyti nueitą kelią. Pasigilinti į vidinį pasaulį, dvasines praktikas, daugiau laiko skirti sau. Tai vidinių atradimų, ramybės, rimties periodas.

Jupiteris nuo  gegužės 11 d. jums įjungia  žalią šviesą. Tai laikas, kuomet reikia formuoti naują 12-os metų ciklą. Daug kas gyvenime gali keistis. Įsivaizduokite, jog  likimas dabar jums duoda vairą į rankas. Prisiminkite save, kai pradėjote vairuoti. Buvo baugu, sunku pastebėti  visus ženklus, neramu, saugumo trūkumas ir tuo pačiu begalinis džiaugsmas, kad jūs važiuojate. Panašiai  galite jaustis šiuo periodu. Tačiau  metų sėkmė priklausys tik nuo jūsų entuziazmo ir aktyvumo.

Nuo spalio 28d. iki gruodžio 20d. daugiau laiko paskirkite savo vidiniam pasauliui, kūrybai. Šiuo metu metu lengvai prisiviliosite sėkmę, jei būsite susikaupęs, atsiribojęs nuo minios ir triukšmo. Šiuo periodu sukaupti dvasiniai resursai metų gale apvainikuos jūsų gyvenimą sėkme.

Jautis

Jūsų gyvenime svabiausią vaidmenį  atliks Kylantis Mėnulio mazgas, kuris  nuo sausio 18d. visus metus bus jūsų zodiako ženkle.  Kylantis Mėnulio mazgas, skatinatis jūsų evoliuciją. Tai metas, kada reikia užsiprogramuoti savo gyvenimą 18,5 m. Kokius lūkesčius, poreikius užsirašysite į savo pąsamonę, tokie ir  išsiskleis kaip  vėduoklė. Tai paprastai būna vieni lemtingiausių periodų, kada  į savo gyvenimo knygą rašome ateities scenarijų.

Jupiteris iki gegužės 11 d. išplės jūsų draugų, bendraminčių , bičiulių ratą. Dagiau  būkite kolektyve, – jame būsite pastebėti ir teigiamai įvertinti. Galite užimti aukštesnę hierarchinę padėtį sociume, sustiprės jūsų autoritetas. Kadangi metų bėgyje turėsite daug pažinčių, ne išimtis, kad užsimegs naujas romanas, nauja meilė. Ieškokite permainų, pokyčių, daugiau svajokite, planuokite savo ateitį.

Nuo gegužės 11 d. iki spalio 28 d.  aktyvumą reikėtų sulėtinti. Šiuo metu  energija bus sumažėjusi, todėl svarbu  pailsėti, atsipalaiduoti,  įsigilinti į save. Skirkite daugiau  laiko dvasinėms reikmėms, palepinkite save.

Nuo spalio 28 iki gruodžio 20 d. vėl norėsis permainų,  aktyviai dalyvaukite kolektyvo veikloje, kurkite ateities planus.

Paskutinę metų dekadą skirkite daugiau laiko sau, pasidarykite tylos praktiką, daugiau būkite gamtoje.

Dvynys

Jūsų zodiako ženkle bus pakankamai daug pokyčių ateinačiais metais. Iki sausio 18 d. jūsų ženklu keliaus Kylantis Mėnulio mazgas. Dar turite gerą laiką planuoti, modeliuoti savo ateitį 18, 5 metams. Iki balandžio vidurio jūsų ženklu tęs savo kelionę Juodasis Mėnulis, kuris skatina susimokėti  karmines skolas. Todėl turite būti ypatingai budrus, sąžiningi, nes esate dabar po Visatos padidinamuoju stiklu.

Iki gegužės 11d. laukia puikus metas. Energiją reikėtų nukreipti į tikslų realizaciją. Sėkmės galima  tikėtis karjeroje. Šių metų raktiniai žodžiai: tikslo siekimas, užsispyrimas, kantrybė, darbštumas, disciplina. 12 metų cikle šie metai palankiausi  planuoti karjeroje ilgalaikius tikslus, nes Jupiterio pozicija padės pritraukti  jums  sėkmingas galimybės, įgyvendinti  savo sumanymus ir pasiekti gero rezultato.

Nuo gegužės 11 iki spalio 28 d. palanku kolektyvinei veiklai. Sėkmė priklausys nuo gebėjimo girdėti draugų, bendraminčių patarimus. Geras metas ir asmeniniam gyvenimui. Jei esate vieniši, galite tikėtis naujos romantiškos pažinties. Jei planuojate vaikučius, lengviau galite jų susilaukti.

Nuo spalio 28d. iki gruodžio 20 d. sėkmingas laikas profesiniam augimui.Galėsite pasidžiaugti išaugusia jūsų kompetencija ir nuveiktais darbais.

Paskutinę metų dekadą praleiskite dagiau laiko su bendraminčias.

Vėžys

Iki gegužės 11 d.  d.Jupiteris  skatins stiprinti autoritetą, lavintis, keliauti. Tai metai, kai sėkmės likimas negaili. Tereikia ja pasinaudoti.Ypatingai palanus laikas studijuojantiems, gyvenantiems užsienyje ar dirbantiems su užsienio partneriais.

Balandžio 15 d. į jūsų zodiako ženklą įeis Juodasis Mėnulis. Prasideda  karminio atpildo, apsivalymo periodas. Būkite labiau atsakingi, labiau sąmoningi nei įprastai. Visus sunkumus, vyksiančius 9 mėnesius, priimkite, kaip pamokas, kurias turite praeiti ir išmokti kažką vertingo. Mes visada gauname tik mums skirtas pamokas, gauname tik tai, kas mums šiuo metu yra būtina, kad dvasiškai augtumėme. Čia panašiai, kaip su vaistais ar operacija. Jie reikalingi tam, kad pasveiktumėme.

Nuo gegužės 11d.iki splaio 28 d.  palankus  periodas tikslų įgyvendinimui, karjerai, finansiniam augimui, socialinio statuso įsitvirtinimui visuomenėje. Jei esate atkaklūs, ambicingi, žinantys ko  norite, likimas pakylės karjeros laiptais. Jei iškote ar norite pakeisti darbą, tai sėkmingai padarysite.

Nuo spalio 28 d. iki gruodžio 20 d. vėl daugiau dėmesio skirkite savo autoreto stiprinimui. Būkite geru pavyzdžiu kitiems. Elkitės dorai ir sąžiningai.

Paskutinę metų dekadą  skinsite visų metų darbų derlių. Jei gerai įsisąvinsite šiais metais siučiamas jums pamokas ir turėsite išminties bei darbštumo, rezultai bus puikūs.

Liūtas

Jupiteris iki gegužės 11 d. skatins jus iš  gyvenimo paleisti tai, ko nebereikia, kas nebetarnauja sėkmei, gerovei. Tai transformacijos periodas arba  kitaip sakant vertybių perkainojimo metas. Tai laikas, kada savo gyvenimą galima pasukti visai kita vaga. Palanku pradėti verslą, imti kreditą.

Nuo gegužės 11 d.iki spalio 28 d. į jūsų gyvenimą  pasibels naujos galimybės, entuziazmas, džiaugsmas. Sustiprėjęs jūsų autoritetas  padės atrasti sėkmingus projektus su užsienio partneriais. Daug lengviau pelnysite populiarumą. Jūsų planai, svajonės pradės realizuotis. Didelės galimybės atsiras dvasiniam augimi. Palanku važiuoti į užsienį, pradėti studijas.

Nuo spalio 28d. iki gruodžio 20 d. teks peržiūrėti  savo pasaulėžiūrą, ypatingai dvasinėje, religinėje plotmėje. Efektyvios bus dvasinės praktikos, maldos. Gali tekti tvarkyti paveldėjimo reikalus, imti paskolas ar ivestuoti. Šis periodas suaktyvins suaktyvins finansinę sritį. Galite šiomis dienomis atrasti naujas  uždarbio galimybes ar atrasti būdų kaip esamus resursus teisingai panaudoti.

Paskutinė metų dekada gali pasiūlyti jums romantišką tolimą kelionę.

Mergelė

Iki  gegužės 11 d. Jupiteris  skatins peržiūrėti  savo asmeninį  gyvenimą, santykius su antra puse bei tobulėti ir vystytis poroje. Ši pozicija  įneš į jūsų gyvenimą daugiau ryškumo, galimybę  būti labiau matomiems. Geri metai prezentuoti savo veiklą. Svarbu teisingai pasirinkti parnerius: tiek darbinius, tiek asmeninius. Palankūs metai vedyboms. 

Nuo gegužės  11 iki spalio 28 d. Jupiterio planetos pozicija paskatins spręsti sudėtingus uždavinius. Tai – vidinės transformacijos, dvasingumo paieškų  metas ir savo pajamų šaltinių pertvarkymas. Šis periodas bus sėkmingas, jei turite sumanymų, susijusių su investicijomis, didesniu verslu, jei planuojate reorganizuoti ar plėsti verslą. Gali tekti spręsti kreditų, palikimų klausimus.

Nuo spalio 28d. iki gruodžio 20d. Palankus metas peržiūrėti savo įvaizdį vsuomenėje. Verslo partnerystėje taip pat reikia peržiūrėti ar esami  santykiai jums abipusiai naudingi. Turėsie galimybę sudaryti svarbias sutartis bei formuoti ryškų savo veklos įvaizdį visuomenėje.

 Metų pabaiga gali apdovanoti išaugusiomis pajamomis.

Svarstyklės

Jupiteris iki gegužės 11 d. jums suaktyvina profesinių reikalų sritį. Tik susitelkę , atsirinkę tai, kas svarbiausio, skirdami pagrindinį savo dėmesį  darbinei veiklai, pasieksite gerų rezultatų. Gali tekti keisti darbo vietą, pradėti mokytis, jei  matote, kad trūksta kompetencijos. Palanku plėsti savo  darbinę veiklą. Šiuo periodu  sėkmė jus lydės  karjeroje.

 Nuo gegužės 11d. iki spalio 28 d.  Jupiteris  paskatins pasirūpinti savo  įvaizdžiu. Įdėkite daugiau pastangų, kad tiek jūs, tiek jūsų veikla būtų  tinkamai pristatoma. Įsileiskite į savo   gyvenimą daugiau ryškumo. Geri metai prezentuoti savo veiklą. Svarbu teisingai pasirinkti parnerius, tiek darbinius, tiek asmeninius. Šis periodas palankus  vedyboms. 

Nuo spalio 28 d. iki gruodžio 20d. vėl kibsite į darbus. Darbinei sėkmei gali turėti įtakos į gyvenimą atėję nauji partneriai ar išaugęs jūsų populiarumas.

Paskutinė metų dekada sėkminga.

Skorpionas

Sausio 18 d. į jūsų ženklą įeis Ketu, besileidžiantis Mėnulio mazgas. Jo buvimas atneša apribojimus asmeninėje realizacijoje. Tai karminio valymosi periodas. Gali nutrūkti nebereikalingi ryšiai, santykiai, įpročiai. Tai metas, kada gyvenimas duoda tai, ką esame užsitarnavę. Tokiu  periodu į gyvenimą ateina karminės sielos.

Periodas iki gegužės 11 d. ir nuo spalio 28 d. iki gruodžio 20 d. jums palankus meilei. Pagrindinis dėmesys bus nukreiptas į santykius, į meilę.Tai geri metai sutvirtinti santykius, įnešti  į juos  gilesnę prasmę, mokytis besąlygiškai mylėti. Jei  esate vieniši, palanku ieškoti naujų santykių. Šių metų sėkmės raktas bus  jūsų šiluma, kūrybiškumas, gebėjimas pamatyti kitame talentą  ir juo pasidžiaugti, pagirti, gebėjimas mylėti ir priimti meilę. Pasirūpinkite savo saviraiška, kūrybine veikla. Galite susilaukti vaikų, anūkų. Jei jau turite vaikų, tai jiems skirkite  daugiau dėmesio.

Nuo gegužės 11 d. iki spalio 28 d. Jupiteris skatins pasirūpinti profesine sritimi. Šio periodo reikiamos savybės: darbštumas, kruopštumas, atsakomybė  ir pareigingumas. Todėl jums ypač seksis darbai, kurie pareikalaus šių savybių. Net ir tie darbai, kurie niekada jums nebuvo prie širdies, šįkart seksis lengviau, nei įprastai. Kad nepervargtumėte, palanku pagalvoti apie racionalesnę darbotvarkę, pasirūpinkite estetiška darbo aplinka, apvalykite ją nuo nereikalingų daiktų. Piniginiai reikalai pakankamai stabilūs. Atsiras  daugiau galimybių darbinėje veikloje. Pakankamai dėmesio skirkite sveikatos puoselėjimui.

Šaulys

Sausio 18 d. jūsų ženklą apleis Ketu, Besileidžiantis Mėnulio mazgas, kuris išbuvo  1,5 metų. Baigiasi karminis apribojimų laikotarpis. Per tą periodą iš jūsų gyvenimo galėjo išeiti seni  pažįstami ar draugai. Vadinasi ateinatys metai, atvers duris naujiems. Pajausite didesnį  laisvės pojūtį.

Jupiteris  iki gegužės 11 d. ir nuo spalio 28 d. iki gruodžio20 d. aktyvins šeimos, namų, nekilnojamo turto temą. Daugiau dėmesio šiais metais skirkite namams. Galite susikurti gražesnius, šiltesnius, nuoširdesnius santykius tarp namiškių. Galite tikėtis tėvų palaikymo. Jei su tėvais gyvenate atskirai, nepamirškite jais pasirūpinti. Galite susilaukti  šeimos pagausėjimo. Palanku įsigyti didesnius, geresnius namus, ar pasirūpinti  buto remontu, ar interjero atnaujinimu. O gal net sugalvosite  pakeisti gyvenamąją vietą.

Jupiteris nuo gegužės 11 d.iki spalio 28 d.  aktyvins jūsų asmeninio gyvenimo, saviraiškos  sritį. Tai sėkmingas periodas   meilei, romantikai, vaikams. Vienišiams Šauliams tikimybė sutikti savo  gyvenimo  meilę. Kūrybos žmonėms ypatingi metai pristatyti savo veiklą visuomenei.

Ožiaragis

Iki vasario 15 d. jūsų ženklu tęs kelionę Baltasis Mėnulis  (angelas sargas), kuris padės atsiskleisti jūsų šviesiausiai sielos pusei. Baltas Mėnulis padės planuoti ateitį ir  sukoncentruoti   dėmesį ir laiką į svarbiausius tikslus  bei jų siekį. Skatins ieškoti prasmių gyvenime ir išgryninti savo vertybes bei atsisakyti nereikalingo balasto.

Jupiterio planeta iki gegužės 11 d.ir nuo spalo 28 d. iki gruodžio 20 d.  darys didesnę įtaką ryšiams. Drąsiai imkitės aktyvios veiklos, nebijokite užmegzti naujų kontaktų, tvarkyti sutartis, kaupti informaciją, kurią naudingai panaudosite karjerai. Palankus metas pristatyti savo veiklą, reklamuotis, kurti internetinį puslapį. Jūsų uždarbis priklausys nuo santykio su kitais. Jeigu yra dalykų, kurių norėtumėte išmokti, šie metai tam palankiausi. Tinkamas metas paleisti naujus projektus, sudaryti naujus kontraktus, pagaliau daugiau laiko skirti  savo giminaičiams.

Jupiteris nuo gegužės 11 d. skatins  daugiau dėmesio skirti šeimai, namams, čia būsite labiau reikalingi. Didesnės galimybės bus susijusios su nekilnojamu turtu, statybomis. Šiuo periodu galite tvirtai suleisti šaknis, įsigyti namus.

Vandenis

Nuo vasario 15 d.į jūsų zodiako ženklą septyniems mėnesiams įeis Baltasis Mėnulis ( angelas sargas), kuris įneš daugiau šviesos ir praskaidrins jūsų sąmonę. Tai puikus laikas peržiūrėti savo ateities planus, draugų ratą. Per šį laikotarpį lengviau susisieti su Dvasia, stipriau ją išjausti, atsigęžti į Dievą, atsisakyti egoizmo, baimių.

Saturno planeta keliaus visus metus jūsų ženklu. Ji  skatins ieškoti naujų vertybių ir tikslų, branginti  ir puoselėti savo vidinę laisvę, nusimesti baimes, suvaržymus ir apribojimus. Ji jums primins, kad už viską reikia prisiimti atsakomybę ir pasitelkus išmintį kalti savo laimės pasagą.

Jupiteris iki gegužės 11d. ir nuo spalio28 d. ik gruodžio20 d.  skatins  daugiau energijos skirti finansiniams reikalams spręsti, ieškoti naujų uždarbio šaltinių. Šis periodas palankus lavinti savo finansinį intelektą, susitikti su perspektyviais partneriais. Nepamirškite rūpintis savo fiziniu kūnu,  savo sielos namais. Pasidomėkite pratimais, dvasinėmis praktikomis, kurie padeda kaupti energiją.

Jupiteris nuo gegužės 11d. iki spalio 28 d.  skatins daugiau  bendrauti, ieškoti naujų kontaktų. Būkite imlūs naujai informacijai. Jei turite savo verslą, daugiau dirbkite su reklama, plėskite savo socialinius tinklus. Jūsų dėmesio reikės giminaičiams. Palankus laikas kelionėms. 

Žuvys

Jupiteris iki gegužės 11 d. ir nuo spalio 28 d. iki gruodžio 20 d. keliaudamas jūsų ženklu padės jums susiplanuoti savo gyvenimą 12- ai metų. Tai naujos pradžios laikas. Šie metai žada būti ryškūs, aktyvūs, nešantys jums didesnes galimybes. Fortūna jūsų rankose. Tik labai svarbu teisingai pagauti kryptį, suvokti tendencijas, pasirinkti naujas galimybes.

.Nuo gegužės 11 d. iki spalio 28 d.  Jupiteris skatins ieškoti  naujų uždarbio šaltinių ir suteiks puikių galimybių  pagerinti savo finansinę padėtį. Gali gimti labai svarbūs, pelningi sumanymai. Taip pat pasirūpinkite savo kūnu, sveika mityba, ieškokite būdų pasikrauti ir sustiprinti savo fizinę energiją.

Nuo rugsėjo 16 d. į jūsų zodiako ženklą įeis Baltasis Mėnulis (angelas sargas), kuris sustiprins jūsų tikėjimą , atneš daugiau vidinės ramybės, pakraus jūsų dvasines baterijas.