Žmogaus gyvenimo etapai: 12 Zodiako ženklų įtaka

Astrologijos šaltiniuose teigiama, kad vidutinė žmogaus gyvenimo trukmė – 84 metai. Kodėl įvardijamas būtent toks skaičius? Jis siejama su Urano planeta, kurios apsisukimo ciklas apie Saulę – 84 metai. Viename Zodiako ženkle ši planeta išbūna 7 metus. 7 padauginus iš 12 (tiek yra Zodiako ženklų) – bus 84. Ezoterinėje ir religinėje literatūroje magišku laikomas skaičius 7 dar ypatingas ir tuo, kad mūsų charakterio ypatybes nulemia septynios pagrindinės planetos, vadinamoji septenera.
Astrologijos psichologija pabrėžia, kad, augdamas žmogus pajunta visų dvylikos Zodiako ženklų įtaką. Vieno ženklo poveikis pasireiškia 7 metus. Gavę septynmečiui ir konkrečiam ženklui būdingas pamokas, natūraliai pereiname į kitą gyvenimo etapą. Taip keliaudami iš vieno ženklo į kitą, įgyjame visas 84 metų ciklui reikalingas savybes.

Avinas
Avino ženklą valdo Marsas, todėl nuo gimimo iki 7 metų gimtadienio, paprastai žmogus būna aktyvus, smalsus, impulsyvus, nenustygstantis ir ieškantis. Žmogaus vidų formuoja Saturnas – išminties planeta, o ji šiuo periodu yra “kritusi”, tai yra, pati silpniausia. Iki septynerių metų žmogus dar neturi sukaupęs jokios patirties, todėl jos įgyja klysdamas, krisdamas, susižeisdamas. Tėvai šiuo periodu turi turi būti atidūs ir stebėti, kad vaikas netaptų užsispyręs. Šiuo metu daug žalos vaiko asmenybės formavimuisi gali atnešti tėvų skyrybos. Be tėvo ar mamos augdami vaikai gali tapti labiau užsidarę, nebendraujantys, užsispyrę ( tai – “kritusio” Saturno kompleksas). Marso planeta formuoja valią. Jei šituo periodu vaikas jos neišsiugdo, tai vėliau, neturint tvirto charakterio, jam gali būti sunku siekti užsibrėžtų tikslų. O jei leis be jokių stabdžių veržtis impulsyviai energijai, gali pasireikšti agresyvumas, troškimas gyventi pagal principą “ką noriu, tą ir darau”. Šiuo periodu “išvyta” ir Venera – meilės planeta.Tad, jei vaikas nuo kūdikystės nepatyrė artimųjų meilės ar užaugo vaikų namuose, jis nesugebės mylėti. Nepaisant to, norės gauti meilės ir šilumos iš kitų. Avino ženklas siejamas su prabudusiu žmogaus AŠ.

Jautis
7 –14 metai. Jaučio ženklas siejams su materija, nuosavybės pojūčiu. Vaikas mokosi taupyti, elgtis su daiktais, suprasti, kas yra jo ir kitų. Šiuo metu svarbu vaiką išmokinti elgtis su pinigais. Gerai daro tie tėvai, kurie vaikams duoda smulkių, kad šie šmoktų skaičiuoti ir taupyti. Neturėdamas pinigų, sąlyčio su jais, vaikas gali nežinoti jų prasmės. Taip pat šiuo metu vaikai labai stebi, kaip su pinigais tvarkosi namiškiai ir mokosi iš jų. Labai svarbu, kad suaugusieji išlaikytų ribą – neduotų pinigų per daug, kad vaikas netaptų priklausomas nuo jų ir neįsivaizduotų gyvenimo be banknotų. Šiuo septynerių metų laikotarpiu vyksta ne tik santykių su pinigais ir nuosavybe formavimasis, bet ir žinių kaupimas, talentų, kūrybinių sugebėjimų vystymas ( Jaučio ženklą valdo Venera). Silpnos planetos šiame periode yra Uranas, Plutonas, Marsas. Manoma, kad šiuo periodu paaugliui nedera būti dideliuose kolektyvuose, pvz. stovyklose, nes, būnant grupėje, įma veikti Plutono įtaka, ugdosi noras maištauti, valdyti, kelti riaušes.Tokiomis sąlygomis susiformavęs žmogus jausis stiprus tik būdamas kolektyve ir jausdamas jo paramą. Būtent dėl to gali atsirasti noras priklausyti kokiai nors gaujai. Jaučio septynmetis turi išmokyti kantriai dirbti. Darbas šituo laikotarpiu – tai vaiko, paauglio mokslai. Jei šios Jaučio ženklo pamokos nebus išmoktos, gali apsunkėti tolimesnis asmenybės vystymasis.

Dvyniai
14 – 21 metai. Dvynio ženklą valdo Merkurijus – komunikacijos, ryšių, mokslo planeta. Šiuo periodu labiausiai traukia bendravimas su draugais, bendraklasiais, kurie gali tapti kur kas svarbesni už tėvus. Tai ir intelekto formavimosi laikas. Šituo septynmečiu galimi dažnesni konfliktai su tėvais. Astrologija tai aiškinuo tuo, kad Dvynio ženkle Jupiteris, kurio funkcija – autoriteto formavimas – yra “išvytas”. Todėl žmogus lengvai priima viską, kas nauja, o tai, ką sako tėvai ar mokytojai, jam atrodo pasenę, nešiuolaikiška. Tai vaiko, paauglio virsmo suaugusiu laikas. Fizinis kūnas jau susiformavęs. Svariausia užduotis šiuo metu – jauną žmogų išmokyti pagarbos kitiems, antraip jis užaugs nepripažystantis jokių autoritetų, manantis, kad tik jo nuomonė yra teisinga, bus ciniškas ar linkęs kitus kritikuoti. Tai gali nulemti konfliktus ne tik su tėvais, bet ir su mokyklos ar darbovietės vadovais. Šiuo metu yra “kritęs” ir Chironas. Todėl būtina stebėti, kad nesiformuotų veidmainiškumas, gudravimas, polinkis apgauti, pameluoti.
Na, o “išvytas” Neptūnas Dvynio septynmečiu gali gundyti paragauti alkoholio ar tabako.

Vėžys
21 –28 metai. Vėžio ženklą valdo Mėnulis. Į šį periodą ateina jau visai suaugęs žmogus. Šiuo metu jo siekis – kurti šeimą. Tai išties geriausias laikas šeimai, nes asmenybė labiausiai gali vystytis per šeimos santykius ir su ja susijusios gerovės kūrimu. Ir jei prieš tai buvusiame septynmetyje su tėvais buvo sunku surasti bendrą kalbą, tai šituo metu priešingai, tėvai gali tapti didesniais autoritetais, negu draugai. Žmogus jau pats gali būti tėvu ar mama. Tėvų autoritetas sustiprėja, bandoma perimti jų tradicijas, vertinama tėvų, senelių parama. Puiku, jei ryšiai su giminačiais yra stiprūs. Tai suteikia tvirtą atramą. O jei to nėra, gali formuotis kompleksai, noras nuo visų atsiskirti ( “išvytas” Saturnas). Šiame ženkle “egzaltuoja” Jupiteris. Tai amžius, kada įsitvirtiname visuomenėje. Žmogus pats įgyja autoritetą ( jei teisingai suprato Jupiterio funkcijas, įsigijo gerą išsilavinimą). Šitas periodas – tai įsitvirtinimo fazė. Aktyviausias asmenybės vystymosi, išsilavinimo periodas jau baigiasi.

Liūtas
28 –35 metai. Tai gana ryškus periodas žmogaus gyvenime. Pražysta kūrybingumas, visomis spalvomis išsiskleidžia asmenybė. Šias didžiules fizines ir kūrybines jėgas reikia mokėti teisingai panaudoti ir neišbarstyti vėjais. Jei žmogus užsiima kūryba, pvz., yra aktorius, dailininkas, tai šiuo laikotarpiu galimas didelis populiarumas, sugebėjimų įvertinimas. Savo kūrybos produktu – vaikais – Liūto septynemečiu džiaugiasi beveik visi. Daugiausiai energijos atiduodama vaikų auklėjimui. Šiuo metu labiausiai norisi švenčių, pramogų, meilės, erotikos. Tačiau per Neptūno planetą galimi ir pavojai. Nes daug garsių, talentingų žmonių pražudė kvaišalai, narkotikai, alkoholis, iliuzijų pasaulis.
Mergelė
35 – 42 metai. Mergelės ženklas, verčiantis persiorientuoti ir vertybes nukreipti kita linkme. Prieš tai buvęs etapas suteikė kūrybinės energijos, o šis verčia persitvarkyti, daugiau galvoti apie darbą, į jį žvelgti atsakingai, mokytis punktualumo, pareigingumo, diplomatijos, – vien kūrybinių impulsų jau nebepakanka. Daug kas šituo periodu vėl pradeda siekti mokslo aukštumų, nori įgyti kitas profesijas ir diplomus. Ši veikla tikrai labiausai tinka Mergelės periodui. Tačiau meilei, vedyboms – tai ne pats geriausias metas. Tą reikėjo padaryti arba iki 35 metų, arba po 42 metų.
Šituo septynmečiu realizuojami anksčiau sukurti planai. Labiausiai asmenybė tobulėja per darbą. Tačiau 35-42 gyvenimo metais jau gali išryškėti pirmieji negalavimai, kuriems atsispirti geriausiai padeda mėgiamas darbas. Jei taip nėra, tai šis metas gali būti niūrus, paskatinti nusiraminimo ieškoti alkoholyje ( “išvytas” Neptūnas ). Yra pavojus ir tapti biurokratu, funkcionieriumi, į pavaldinius žiūrėti kaip į sraigtelius, aukštinti save ar užimamas pareigas.
Svarstyklės
42 – 49 metai. Žmogus ateina į Svarstyklių ženklo periodą susiformavęs, jo asmenybės raida jau baigta. Žmogaus dvasia, jo esmė atsispindi išorėje, elgsenoje. Jei iki tol buvo galima kosmetika daug ką pridengti, dabar jau viskas matosi kaip ant delno, visa išmintis arba priešingai – neišmintis – atsispindi veide.Šituo periodu galite sutikti anksčiau pažinotus žmones, kurie buvo laikomi itin gražiais, simpatiškais, o to grožio nei pėdsako nebelikę. Ir priešingai, sutikęs anksčiau neišvaizdų, tylų, užsisklendusį žmogų pastebi, kad jis pagražėjęs, kad vidinė harmonija pasireiškia išorėje. Jei prieš tai žmogus nugyveno gražiai, suvokdamas kiekvieno laikotarpio skirtas pamokas, jis neišvengiamai išsiskiria iš kitų. Šis etapas globojamas Veneros ir prilyginamas bobų vasarai.
Jau pradedama gyventi labiau ne dėl savęs, o dėl visuomenės arba šeimos, santuokos. Saturno planeta yra “egzaltuota”. Ji suteikia daugiau išminties, kantrybės. Žmogus gali arba išmokti gyventi partnerystėje arba be baimės pasirinkti vienatvę.
Skorpionas
49 –55 metai. Tai kritinis, link saulėlydžio vedantis periodas. Vis dažniau ateina mintys, kad mirtis neišvengiama. Persitvarko žmogaus fiziologija, psichologija, silpnėja lytinė funkcija. Gali išsivystyti su senatve susiję kompleksai. Šiuo metu neretai pasitaiko, kad – “žilė galvon, velnias uodegon”. Ypač vyrai senatvę atitolinti bando ieškodami jaunų partnerių. Taip pasireiškia Veneros kompleksas (Venera Skorpione “išvyta” ). Tai tarsi paskutinis sužydėjimas, jėgų blykstelėjimas. Kadangi Skorpionas valdomas Plutono, tai gali pasireikšti tendencija griauti sena ir kurti nauja. Tačiau nauja gali labai sunkiai rastis ir atnešti daug vidinės įtampos. Fiziniame kūne jau gali pasireikšti vėžinės ligos. Šiuo metu ypač svarbu turėti savo namus (Mėnulis “kritęs”). Jei jų nėra, nėra šeimos, gali atsirasti pavydas, neapykanta tiems, kuriems sekasi. Kiti Plutono jėgą gali nukreipti į darbą ar karjerą. Yra galimybė iškilti, gauti aukštesnes pareigas. Tai – politikų, prezidentų amžius. Visiškai gali pasikeisti požiūris į materialinius dalykus. Jau pradedama galvoti apie amžinąsias, o ne laikinąsias vertybes. Šiuo metu žmogus stiprus ne savo fizine, o vidine jėga. Elgiasi protingiau, racionaliau, ramiau, atlikdamas tuos pačius darbus, sunaudoja mažiau energijos. Susilpnėjus lytinei funcijai, žmogus tampa laisvesnis, atkrinta poreikis daugeliui anksčiau svarbių dalykų. Labiau domina dvasinis pasaulis. Šiuo metu galimi didžiausi atradimai.
Šaulys
56 – 63 metai. Jei visi iki tol buvę periodai nugyventi pakankamai prasmingai, tai šis metas gali būti be galo sėkmingas. Žmogus jau turi susiformavusią savo pasaulėžiūrą, filosofiją, autoritetą. Šaulio ženklą formuoja Jupiterio planeta, o Jupiteris – tai mokytojas. Taigi žmogus visą savo sukauptą patirtį perduoda kitiems, gali daug ko kitus pamokyti. Vieniems tai laikas, kada daug savo sukauptos išminties atiduodama visuomenei, kiti visą laisvalaikį skiria kelionėms, skaitymui, savišvietai.
Ožiaragis
63- 70 metai. Nors jau prasideda senatvė, tačiau tai neužkerta kelio lipti karjeros laipteliais. Garsiausi pasaulio kūriniai, geriausios knygos sukuriamos būtent šiuo periodu. Ožiaragį valdo Saturno planeta. Taigi šiuo metu jau viskas susidėliota į lentynėles. Žmogus jau turi turėti tvirtą vidų, dvasinį stuburą. Jei nebuvo ruošiamasi senatvei, tuomet gali būti nelengva (Mėnulis “kritęs”). Šiuo laikotarpiu gali būti sunkiau moterims. Jei nebuvo sukurta šeima, išauginti vaikai, gali kankinti baisi vienatvė, ligos, ypač susijusios su kaulais.Tada gyvenimas gali atrodyti liūdnas ir beprasmiškas.
Vandenis
70 –77 metai. Šiuo perdiodu žmogus tarsi atseikėja pelus nuo grūdų, pasirenka tai, kas jam svarbu, permąsto visus padarytus darbus – tiek gerus, tiek blogus. Labai svarbu išlaikyti dvasinę tvirtybę. Nes gali atrodyti, kad viskas padaryta, išmokta, sukurta – šeima, karjera, meilė tarsi lieka praeityje, jokių pretenzijų ir ambicijų nebėra. Todėl, jeigu žmogus vystėsi harmoningai, išmoko visas likimo skirtas pamokas, ateina tikrasis altruizmo metas, meilės visai žmonijai pojūtis. Pasidairykime į savo senelius, senus žmonės ir suprasime, ar pavyko jiems nugyventi gražiai gyvenimą.
Žuvys
77 –84 metai. Žmogaus siela jau keliauja į paskutinį, dvyliktąjį Žuvų ženklo ciklą. Tai – viso 84 metų ciklo užbaigimas, apsivalymo fazė. Žmogus visiškai laisvas nuo bet kokių ryšių, suvokiantis egzistencinės vienatvės prasmę. Kaip šis ciklas pasibaigs, priklauso nuo dvasinio žmogaus išsivystymo lygio. Jeigu jis nesukaupė vidinių resursų prieš tai, gali prasidėti senatviniai kliedesiai, silpnaprotystė (Prozerpina ir Merkurijus“išvyti”). Viskas gali tarsi pabirti į šipulius, smulkmenas. Atminty dažniau išplaukti kokios tai smulkios, nereikšmingos detalės, o stambesni įvykiai išsitrinti. Pradeda irti fizinis kūnas, progresuoja senatvė. Jei žmogus nuosekliai praėjo visus buvusius periodus, šiuo metu vyksta labai gilūs vidiniai procesai. Išorė nebeatitinka vidaus, fizinis kūnas senka, tačiau dvasia laisvėja, tarsi nusiima šydas nuo didžiosios paslapties. Žmogus gali atsiskleisti, susilieti su dieviškąja prigimtimi. Žuvų ženklas vaizduojamas kaip dvi žuvys, plaukiančios viena prieš kitą. Tai parodo šio ženklo dvilypumą. Seno žmogaus veidas atskleidžia jo nugyventą gyvenimą. Kartais matome, kad ir be galo susiraukšlėjęs, tačiau žmogus tarsi šviečia iš vidaus.
Šis dvylikos Zodiako ženklų ciklas atskleidžia viso žmogaus gyvenimo misteriją – nuo jo gimimo iki mirties. Jis atskleidžia, kaip senatvei pradedame ruoštis tik gimę. Ir visas mūsų gyvenimas – tai nuolatinis ruošimasis šiam svarbiam virsmui.