AVINAS

atgal į 2018 m. prognozes

AVINAS
(Kovo 21 d.- balandžio 20 d.)

Iki lapkričio 8 d. Jupiteris skatins kar­mines transformacijas. Tai laikas, kada savo gyvenimą galima pasukti visai kita vaga, reikia tik išeiti iš komforto zonos. Palanku pradėti verslą, imti kreditą. Tikimybė, kad gausite paveldėjimą.
Nuo lapkričio 8 d. pasibels nau­jos galimybės, džiaugsmas. Galimi sėkmingi projektai su užsienio partneri­ais. Daug lengviau pelnysite autoritetą, populiarumą. Jūsų planai, svajonės pradės realizuotis. Atsiras didelių galimybių studijoms ir visapusiškai augti.

Karjera ir finansai

Tik būdami ryžtingi, narsūs Avino ženklo atstovai išplauks į platesnius, galingesnius verslo van­denis. Pinigų padaugės tik tada, kai iš­moksite juos teisingai paskirstyti. Šis laikotarpis jus paska­tins ūkiškai tvarkytis su pinigais. Prisiminkite, kad pinigai mėgsta judėti, todėl žmonės, kurie neleidžia pinigams trūnyti, visada jų turi. Taigi šis periodas palankus didesnėms rizikoms ir kurti vers­lą ar išbandyti save naujame amplua, kuriame reikės sustiprėjusios jūsų asmenybės ir didesnės savivertės. Šuns metais gyven­site pagal motyvą „viskas arba nieko“. Metų pradžioje svarbiausi tikslai bus išbandomi Juodojo Mėnulio ir Saturno jungties – ne­leiskite, kad jus valdytų baimės. Uranas iki gegužės vis dar skatins ieškoti naujų kelių, perspektyvų, komandos, prasmingos veiklos, o Saturnas mokys pasiimti viską, ką geriausio sukūrėte per savo karjeros metus ir stiprinti atsakomybę. Nuo lapkričio 8 d. gerokai palankesnis metas karjerai ir finansams, gerų rezultatų galite ti­kėtis dėl padidėjusio jūsų autoriteto ir sėkmingų ryšių su užsieniu.

Meilė

Asmeniniame gyvenime gali įvykti daug pokyčių. Tie santykiai, kurie nebeskatina tobulėti, gali patirti fiasko. Šie metai gundys nerti į audringų jausmų sūkurį, o tai gali išmušti pagrindą iš po kojų. Santykiai, į kuriuos pulsite stačia galva, nuo pat pradžių pa­smerkti žlugti. Tai panašu į trumpą sujungimą, momentinį ener­gijos mainą, o ne gilius dviejų žmonių santykius. Jei santykių pa­grindas bus tik aistra, jie baigsis taip pat greitai kaip ir prasidėjo. Metų pradžioje lengvai susigundysite tarnybiniu romanu. Pa­lankiausias periodas meilei – nuo birželio 14 d. iki liepos 10 d. Šeimą sukūrę Avinai džiaugsis savo šeimine laime, planuos vai­kus, o vienišiams atsiras šansas sutikti antrąją pusę. Gruodis – aistringiausias mėnuo meilei.

Sveikata

Ateinantys metai bus permainingi, tad gali tekti susidurti su di­desniais iššūkiais, kuriuos paprastai lydi didesnis stresas. Svar­bu atsisakyti nesveiko gyvenimo būdo, noro per daug dirbti, ki­taip jums gresia perdegimo sindromas. Peržiūrėkite savo mitybą, galbūt laikas pradėti sveikiau maitintis, atsisakykite menkaverčių produktų. Jei nesirūpinote kūno ir dvasios sveikata, dabar tikrai laikas į tai atsigręžti. Ateinančiais metais ga­inios rimtos sveikatos korekcijos, opera­cijos. Gali nusilpti imuninė sistema, todėl neleiskite sau nervintis, mokykitės atsipalaidavimo technikų.

Svarbu pasirinkti tinkamą laiką

Sausis. Mėnuo bus įtemptas karjeros srityje. Svarbiausia nepa­siduoti nerimui, baimėms. Pirmoje mėnesio pusėje susikaupi­mą gali trikdyti tarnybiniai romanai, kurie gali sutrikdyti pinigų energijos tėkmę. Mėnesio pabaigoje į jūsų gyvenimą gali sugrįž­ti seni draugai, senos meilės, su kuriais turite neišspręstų reika­lu
Vasaris. Mėnuo palankus peržiūrėti ateinančių metų planus, keisti tai, kas neperspektyvu ar neatitinka j ūsų galimybių. Palan­ku kliautis draugais, bendraminčiais. Galimos naujos romantiš­kos pažintys. Nepamirškite, kad tai Saulės užtemimo periodas, todėl kurkite ateities vizijas, naujus planus. Venkite skubotų, im­pulsyvių sprendimų.
Kovas. Žada būti gana įtemptas metas. Būsite labiau pažeidžia­mi ir mažiau atsparūs infekcinėms ligoms, pasiduosite įvairioms pagundoms. Būkite adekvatūs su pinigais, nes galimos keistos tendencijos: kur reikia leisti pinigus, būsite šykštūs, o kur reikė­tų pataupyti -vėjavaikiškai išlaidausite.
Balandis. Aktyvus, dinamiškas mėnuo, tad skirkite daugiau lai­ko sau. Pirmoje mėnesio pusėje galimos įtampos, konfliktai darbe, galimi rimti išbandymai, pareikalausiantys reikšmingų sprendimų. Daugiau rūpesčių gali kelti vyresni žmonės. Antra mėnesio pusė atneš daugiau laisvės. Už kantrybę būsite apdo­vanoti finansinėmis įplaukomis.
Gegužė. Tai vienas iš palankesnių mėnesių, kuris žada sėkmin­gas finansines galimybes. Kelionėse galimos naujos romantinės pažintys.
Birželis. Mėnuo žada malonių akimirkų šeimoje, todėl daugiau dėmesio skirkite namams. Pinigai gali ateiti iš nekilnojamojo turto. Antra mėnesio pusė palanki meilei ir finansinei sėkmei. Mėnesio pabaigoje būsite žavūs ir laimingi.
Liepa. Sėkmingai prasidėjusi liepa palanki asmeniniam gyve­nimui harmonizuoti. Tačiau tai dviejų užtemimų periodas, kuris šiemet ypač įtemptas. Mėnesio viduryje gali tekti spręsti gyve­namosios vietos keitimo klausimus, t. y. atsiras didesnė tikimy­bė pakeisti namus, įsigyti naujus.
Rugpjūtis. Tai vienas svarbiausių mėnesių šiais metais. Būsite labai ryškūs, kūrybingi, drąsūs. Daugiau dėmesio skirkite vai­kams, mylimiesiems. Šį mėnesį bus Saulės užtemimas, tad sten­kitės nedaryti klaidų minėtose srityse, nes jos ilgai turės įtakos. Šiuo periodu atėjusi meilė skatins tobulėti, galite sutikti savo karminę sielos pusę.
Rugsėjis. Gana darbingas mėnuo, skirkite jėgas konkretiems darbams. Palanku ieškotis naujo darbo arba keisti esamą. An­troje mėnesio pusėje galite jausti didesnį nuovargį, labiau pasi­rūpinkite sveikata, nes galimos infekcijos, apsinuodijimai. Būki­te atidūs prie vairo.
Spalis. Tai įvairiapusis, ryškus, dinamiškas mėnuo, tačiau skati­nantis prieštaravimus, konfliktus. Antroje mėnesio pusėje būki­te diplomatiškesni, įsiklausykite į tuos, su kuriais bendraujate.
Lapkritis. Jums išsiskleis visų Šuns metų rezultatas – jei mokė­jote suvaldyti gana intensyvias metų energijas, turėjote narsos, tuomet jus aplankys finansinė sėkmė ir geri verslo pasiekimai. Čia kaip pasakose: tik parodęs savo charakterį, vidinę jėgą (nu­kovęs slibiną) herojus gauna norimą apdovanojimą. Nuo lapkri­čio 8 d. pajusite didesnį optimizmą, sustiprėjusį didesnį autori­tetą, sugrįš įgimtas pasitikėjimas savimi.
Gruodis. Skatins plėsti akiratį, palankus tolimoms kelionėms, verslo partneriams ieškoti užsienyje, studijoms.