2023-ieji JUODOJO VANDENS TRIUŠIO METAI

KĄ SIMBOLIZUOJA TRIUŠIS?

Triušis – laimės kūdikis. Jis apdovanotas talentais, saikingai ambicingas, saikingai kuklus, delikatus, pasižymi geru skoniu, vertina grožį. Visuomenė jį myli ir jis myli žmones. Triušiai geranoriškai nusiteikę svetimų žmonių atžvilgiu ir kartais su jais elgiasi kaip su artimais (tiesa, kraujo ryšiai nėra jam kuo nors ypatingi ir prie savo šeimos narių jis nėra labai prisirišęs). Jis ištikimas draugas, malonus ir mielas su tais, kuriuos jis myli, ir su tais, kurie jam simpatiški.

Skiriamieji Triušio bruožai – jo protas, nuovokumas, žaibiška reakcija į dirgiklius, greita analizė ir atitinkami atsakomieji veiksmai. Savo gyvenimo tikslų siekia ryžtingai, atkakliai ir kantriai, gerai suvokdamas, kad visko, ko jis trokšta gyvenime, galima pasiekti iš karto. Tai įgyvendinti jam padeda jo optimizmas, viltis ir tikėjimas ateitimi.

Geriausiai Triušiai jaučiasi prie savo namų židinio. Jie rūpinasi savo šeima, maitina ją ir saugo tiek, kiek tai leidžia jo jėgos. Kartais jie gali būti labai romantiški ir net sentimentalūs.

Daugelis Triušių pasižymi puikiomis dalykinėmis savybėmis. Jie verslūs, sąžiningi, pareigingi, atsakingi už savo veiksmus ir poelgius.

Darbe labai kruopštūs ir preciziški. Daug dėmesio skiria detalėms. Darbe ir buityje jie domisi naujomis technologijomis, viskuo, kas nauja ir pažangu, tačiau mene jie pripažįsta tiktai klasiką ir šaiposi iš ultramodernių ir avangardiškų krypčių, ypač muzikoje ir tapyboje. Produktyviai jaučiasi tik saugioje ir komfortiškoje aplinkoje.

Triušiai pasižymi turtinga vaizduote, todėl kartais gali labai aktyviai reikštis meno ir kūrybos pasaulyje.

Triušio elgesys gali būti dvejopas. Kartais jie elgiasi labai atsargiai, pasverdami visus „už“ ir „prieš“. Prieš pradėdamas naują projektą jis gali ilgai rinkti informaciją, svarstyti, o kartais gali pasielgti labai impulsyviai, tarsi pametęs galvą rizikuoti viskuo, ką turi. Tačiau tiek vienu, tiek kitu atveju žmonės labai dažnai žavisi jų poelgiais, pasitiki jais ir aklai eina ten, kur eina jie, įgyvendindami jų planus ir idėjas.

Vienas iš išskirtinių Triušio bruožų – jų sugebėjimas suprasti kitus žmones, padėti jiems ir dėti visas pastangas dėl visuotinės laimės ir progreso. Todėl Triušiai gali būti puikūs diplomatai, psichologai, vadovai – lyderiai.

Ateinantys Triušio metai turėtų atnešti visai žmonijai susitaikymą, savitarpio interesų supratimą, pagarbą kitų nuomonei ir paiešką naujų kelių, kaip išeiti iš susidariusių konfliktinių situacijų visame pasaulyje diplomatiniais metodais. Tačiau viskas priklausys tik nuo mūsų pačių. Nuo mūsų požiūrio į kitaip mąstančiuosius. Taigi 2023-ieji – Vilties, Tikėjimo, Optimizmo ir Tolerancijos metai.

JUPITERIO PADĖTIS

Ateinančius metus, priklausomai nuo Jupiterio padėties, galime suskirstyti į du periodus: iki gegužės 16 d. ir po gegužės 16 d.

Jupiteris iki gegužės 16 d. tęs savo kelionę Avino ženklu. Jupiteris Avine myli drąsias, savarankiškas asme-
nybes. Palanku pradėti naujas veiklas, kurti judėjimus, išsakyti savo nuomonę. Ugnies stichijos planeta Jupiteris bus vyriškame ugnies ženkle. Tai dinamiškas, aktyvus, net agresyvus metas. Aviną valdo Marsas – karo planeta, kuri skatins kovoti už savo gyvenimą, savo vertybes, pagaliau savo gyvybę.

Kokioms profesijoms palankus šis periodas? Verslininkams, lyderiams, sportininkams, sporto klubų darbuotojams, policininkams, kariškiams, jėgos struktūrų darbuotojams, politikams, chirurgams, odontologams,
traumatologams. Dirbantiesiems fizinį darbą.

Kur slypi pavojai? Kantrybės trūkumas, gali išprovokuoti konfliktus. Galimos riaušės, fizinės jėgos panaudojimas.

Po gegužės 16-osios Jupiteris pereis į Jaučio ženklą. Didžioji Saulės sistemos planeta pereina į moterišką ženklą,
kurį valdo Venera ir egzaltuoja Mėnulis. Tai pakeis visuomenės emocinį foną. Atsiras daugiau kantrybės, mažiau
skubėjimo. Visi reikalai bus sprendžiami realiai, blaiviai, bus siekiama realių rezultatų. Svarbios taps materialios
vertybės, didės poreikis jas kurti, puoselėti ir išsaugoti. Svarbu bus turėti šeimą, namus ir puoselėti savo namus.
Sėkmė lydės darbščius, taupius, taikius žmones.

Galime tikėtis finansinės sistemos stabilizavimosi, gali sumažėti infliacijos augimo tempai.

Kokioms profesijoms palankus šis periodas? Pramonei ir gamybai, žemės ūkiui, statyboms, grožio bei komforto ir prabangos prekėms, menui, ekonomistams, bankininkams.

Kur slypi pavojai? Gali trūkti lankstumo, per didelis užsispyrimas ir tolerancijos trūkumas gali sukelti konfliktinių situacijų. Gali padaugėti finansinių nusikaltimų, didelės sukčiavimo ir machinacijų tikimybės.

SATURNAS TĘS SAVO KELIONĘ VANDENYJE IKI KOVO 7 D.

Saturno planeta simbolizuoja mūsų vertybių sistemą, kantrybę, discipliną, susikoncentravimą, išmintį, racionalų mąstymo būdą. Tai laiko valdovas, kuris moko jį gerbti ir planuoti savo gyvenimą. Jis padeda atsisakyti visko, ko mums nebereikia.

Ši planeta susijusi su karjera. Saturnas moko ieškoti tokios darbinės veiklos, kuri atitiktų mūsų vertybių sistemą. Tai gyvenimo tikslas, netgi, sakyčiau, gyvenimo prasmė. Saturnas valdo 10 horoskopo būstą, kuris simbolizuoja aukščiausią pasiekimo laiptelį. Neatsitiktinai ši planeta simbolizuoja kalnus. Viename Zodiako ženkle Saturnas išbūna 2,5 m. Visą Zodiaką apeina per 29,5 metų. Šis periodas vadinamas Saturno krize. Šį periodą žmogus turi pasiekti jau išsigryninęs savo vertybių sistemą, įgijęs išsilavinimą ir pradėjęs savo karjeros kelionę bei sukūręs šeimą.

Pagal A. Maslow poreikių piramidę trys pirmieji laipteliai – fiziologinis, saugumo ir socialinis – jau turi būti realizuoti. Žmogus turi būti atradęs savo vietą pasaulyje ir išmokęs prisiimti atsakomybę. Jei nespėjo išmokti šių pamokų, tada sukandęs dantis (dantys simbolizuoja Saturną) turi tai pasiekti per kitą Saturno ciklą, iki 58–60 m. Saturnas mus moko spręsti problemas ir atrasti galimybes. Juk iš kiekvienos krizės turime išeiti labiau subrendę, nei buvome prieš tai. O kuo labiau priešinamės pamokoms, užsispaudžiame, užsidarome, izoliuojamės, tuo sunkesnių pamokų gauname. Viena iš ligų, susijusi su Saturnu, yra depresija. Saturnas moko į problemą pasižiūrėti kaip į pamoką. Žmogui, kurį gyvenimas parklupdo ant kelių (beje, Saturnas simbolizuoja kelius), pirmiausia reikia priimti šią situaciją ir kantriai, su visa atsakomybe ją spręsti. Ne be reikalo sakoma, kad problemą reikia spęsti, kol ji dar maža.

SATURNAS VANDENYJE: KAIP TAI ATSILIEPS VISUOMENEI?

Saturnas Vandenyje paskatins keisti senas sustabarėjusias pažiūras. Dar sparčiau vystysis skaitmeninės, išmaniosios technologijos, elektronika, aviacija, transportas, internetas, mokslo išradimai ir atradimai. Bendravimas ir darbinės veiklos vis labiau bus perkeliamos į internetą, socialinius tinklus. Vandenis atsako už kolektyvinę energiją, moko, kad daugiau nuveikti galime kartu – bendruomenėje: draugaudami, ieškodami bendrumų, ne konkuruodami ar pavydėdami. Saturnas atneš poreikį ieškoti sielai artimų žmonių bendruomenės, vis labiau atsiverti subtiliam pasauliui (juk Vandenyje egzaltuoja Neptūnas).

Kovo 7 d. Saturnas pereis į jautrųjį Žuvų ženklą. Saturnas patenka į Neptūno ir Jupiterio namus. Griežta, viską struktūruojanti planeta patenka į mistikos, dvasingumo, paslapčių ženklą. Čia Saturnas mokys peržiūrėti savo dvasinį bagažą, ieškoti ryšio su Aukščiausiuoju tyloje ir vienumoje. Tai geras metas atrasti savo religinę, dvasinę kryptį, savo mokytojus. Geras laikas dvasiškiams, psichologams, psichoterapeutams, mistikams.

Norint turėti tvirtą dvasinį stuburą, būtina nustoti gailėtis savęs, mokytis objektyviai vertinti žmones ir įvykius, ramiai ir kantriai suvokti savo gabumus ir padarytas klaidas. Nustokime knaisiotis praeityje, o konstruktyviai įsijunkime į tikrovę ir tvirtai tikėkime ateitimi. Pasistenkime suvokti, kad žmogus gali atsikratyti nereikalingų, net kenksmingų įpročių ir užauginti geriausias savo savybes. Tie, kas nuolatos priekaištaus likimui ir nuleis rankas, rizikuoja paleisti Sėkmęiš savo rankų.

Gali sustiprėti polinkis į narkotikus ir alkoholį, magiją. Galipadaugėti psichologinių problemų ir psichikos ligų.

Liepos 17 d. Kylantis Mėnulio mazgas pereina į Avino ženklą, kuriame išbus 1,5 m. Avino ženklo atstovams ir tiems, kurie turi savo gimimo horoskope Kylantį Mėnulio mazgą Avine, prasidės naujas augimo periodas. Tai metas, kada galima atrasti naujas vystymosi kryptis. Šiuo laikotarpiu reikia būti atsivėrus naujoms žinioms, naujoms galimybėms. Tai metas, kada įvykiai yra modeliuojami 18,5 m. į priekį.

Besileidžiantis Mėnulio mazgas tuo laiku bus Svarstyklėse. Jums vystymasis bus kiek apribotas. Tai yra metas pataisyti karmines klaidas; stabtelėti, peržiūrėti, ar tai, ką turite sukūrę savo gyvenime, jus tenkina.

Sudėtingesni periodai mūsų laukia per užtemimus, kurių metu reikalingas didesnis budrumas, sąmoningumas nei
įprastai. Šiuo metu pasaugokite save ir savo artimuosius.

Saulės užtemimas balandžio 20 d.
Mėnulio užtemimas gegužės 5 d.
Spalio 14 d. Saulės užtemimas
Spalio 28 d. Mėnulio užtemimas

Juodasis Mėnulis (Lilit) nuo sausio pereis į Liūto ženklą, kuriame išbus 9 mėnesius. Gali atsirasti daugiau nepasitenkinimo savo asmenybe, savęs nuvertinimas arba, priešingai – egoizmas, puikybė. Itin svarbu šiuo periodu rūpintis savo vaikais, mylimaisiais. Šis metas sudėtingesnis Liūto ženklo žmonėms ir tiems, kurių Juodas Mėnulis yra Liūte.

Nuo spalio 3 d. Juodasis Mėnulis (Lilit) pereis į Mergelės ženklą, kuriame išbus 9 mėnesius. Gali varginti perdėtas atsakomybės jausmas, baimė susirgti. Šiuo metu reikia ypač laikytis duotų pažadų ir įsipareigojimų. Jei anksčiau esate
kažką apgavęs, išsisukęs nuo savo pareigų, galite sulaukti įvairiausių patikrinimų, inspekcijų, žemiško ir dangiško
audito.

Tokiu metu protas tampa itin kritiškas, savo ir kitų trūkumai matosi kaip per didinimo stiklą. Venkite kritikuoti save, ypač kitus. Šis metas sudėtingesnis Mergelės ženklo žmonėms ir tiems, kurių Juodas Mėnulis yra Mergelėje.

Baltasis Mėnulis (Selena) bus Žuvyse iki balandžio 17 d. Puikus metas visiems, siekiantiems dvasingumo, dvasinių praktikų, vidinės ramybės. Palankus metas sustiprinti savo tikėjimą Dievu, Aukštesniuoju pasauliu. Selena globos Žuvis ir tuos, kurie gimimo horoskope turi tokią poziciją.

Nuo balandžio 17 d. Baltasis Mėnulis (Selena) keliaus Avino ženklu iki lapkričio 16 d. Selena globos drąsias, ryžtingas, savarankiškas asmenybes, gebančias tvirtai laikyti likimo vairą savo rankose. Selena globos Avino ženklo atstovus ir tuos, kurie gimimo horoskope turi tokią poziciją.

Nuo lapkričio 16 d. Baltasis Mėnulis (Selena) pereis į Jaučio ženklą. Selena globos taikius, ramius, darbščius žmones. Tai geras metas įsigyti nekilnojamojo turto. Selena globos Jaučio ženklo atstovus ir tuos, kurie gimimo horoskope turi tokią poziciją.

Astrologinės prognozės
kiekvienam pagal Zodiako ženklą

AVINAS

Laukia ypatingi – naujų galimybių metai.

Iki gegužės 16 d. Jupiteris, keliaudamas jūsų ženklu, atvers naujas galimybes karjeros srityje, versle, santykiuose. Gali atsiskleisti nauji jūsų talentai. Tačiau sėkmė priklausys tik nuo jūsų aktyvumo. Jei veiksite ryžtingai, su dideliu pasitikėjimu, galite nuversti kalnus. Dabar jums pats metas realizuoti savo idėjas. Pasiryžkite priimti jums metamus iššūkius, dabar be vargo juos įveiksite.

Nuo gegužės 16 d. daugiau galimybių pajusite finansų srityje. Turintiesiems savo verslą, atsivers nauji finansiniai šaltiniai. Dirbantieji valdiškoje įstaigoje gali prašyti atlyginimo pakėlimo.

Nuo liepos 17 d. jūsų aktyvumą ir pasitikėjimą savimi sustiprins įėjęs į jūsų ženklą Kylantis Mėnulio mazgas, kuris išbus 1,5 metus. Tai metas, kai yra kuriamos programos 18,5 metų. Visata pasiūlys iš daugybės galimybių išsirinkti tas, kurios padės evoliucionuoti kaip dvasinėms būtybėms. Tai be galo atsakingas metas modeliuoti savo poreikius, norus, ateitį. Jūsų ženklu keliaujanti Selena nuo balandžio 17 d. palaikys jus, padės išskleisti savo šviesųjį potencialą iki lapkričio vidurio.

Turintieji drąsos, savarankiškumo, gebantys kovoti su blogiu patirs Visatos palaikymą, gali imtis itin drąsių projektų. Juodas Mėnulis gali iškelti jus į visų dėmesio centrą. Tačiau jei šiuo metu pasiduosite puikybei ir egoizmui, vėliau gali tekti atsiskaityti už tai. Ypač stenkitės išlaikyti gerus santykius su vaikais. Nuo lapkričio pasirūpinkite sveikata.

Saturno planeta iki kovo 7 d. palanki kurti ilgalaikius planus, peržiūrėti savo draugų ratą. Nuo kovo 7 d. skirkite laiko savo sielos poreikiams, sustiprinkite savo vidinę šerdį.

JAUTIS

Ypatingi ir puikūs metai laukia Jaučių.

Iki gegužės 16 d. Jupiteris skatins užbaigti tai, kas seniai buvo pradėta. Tai paskutiniai 12-os metų ciklo metai.
Todėl šiuo metu nederėtų imtis naujų sumanymų. Tai metas, kai iš gyvenimo išeina tai, kas jau yra atidirbta. Galite drąsiai atsisakyti įpročių, skonių, poreikių, žmonių, kurie trukdo jums vystytis toliau. Todėl tai gali kelti tikrą liūdesį, juk atsisveikinti visada nėra lengva. Palanku apmąstyti nueitą kelią. Pasigilinti į vidinį pasaulį, dvasines praktikas, daugiau laiko skirti sau. Tai vidinių atradimų, ramybės, rimties periodas.

Jupiteris nuo gegužės 16 d. įjungia žalią šviesą. Tai laikas, kai reikia formuoti naują 12-os metų ciklą. Daug kas gyvenime gali keistis. Įsivaizduokite, kad likimas dabar jums duoda vairą į rankas. Prisiminkite save, kai pradėjote vairuoti. Buvo baugu, sunku pastebėti visus ženklus, neramu, saugumo trūkumas ir kartu begalinis džiaugsmas, kad važiuojate. Panašiai galite jaustis šiuo periodu. Tačiau metų sėkmė priklausys tik nuo jūsų entuziazmo ir aktyvumo.

Iki liepos 17 d. jūsų ženklu tęs kelionę Kylantis Mėnulio mazgas. Dar turite puikaus laiko susiprogramuoti savo evoliucinį augimą 18,5 metų.

Juodasis Mėnulis iki spalio 3 d. gali sukelti daugiau nerimo šeimoje, namuose. Tai metas išsigryninti šitoje srityje, nepalanku griauti šeimą, keisti namus.

Nuo spalio 3 d. daugiau rūpesčių gali sukelti vaikai.

Saturno planeta iki kovo 7 d. palanki formuoti, struktūruoti savo karjerą 30 metų į priekį, numatyti ilgalaikius tikslus, stiprinti kompetencijas. Tai profesinio augimo metas. Nuo kovo 7 d. Saturnas įneš naujovių, inovatyvių projektų į profesinę sritį. Tam gali pasitarnauti bendraminčiai, draugai.

Metų pabaigoje, lapkričio 16 d., Selena, įėjusi į jūsų ženklą, atneš ramybės, tikėjimo, šviesos. Jausitės taip, tarsi angelas jus laiko savo glėbyje apkabinęs dideliais sparnais.

DVYNIAI

Palankesnė pirmoji metų dalis iki gegužės 16 d. Todėl, kai planuosite ateinančių metų darbus, pasistenkite didesnę
darbų apimtį nukelti į šį jums palankų periodą. Marsas, pirmus tris mėnesius keliaudamas jūsų ženklu, suteiks ryžto,
energijos, būti drąsiems. Seksis linkusiesiems įsiklausyti į draugų, bendraminčių patarimus. Galimos permainos asmeniniame gyvenime, gali ateiti nauji santykiai ar gimti vaikai. Didesnės galimybės atsivers per kolektyvinę,
visuomeninę veiklą. Karjeros srityje norėsis permainų. Palanku į savo profesinę veiklą įnešti naujų vėjų. Taip pat bus svarbu atsisakyti to, kas nepasiteisino ir nesuteikia augimo.

Po gegužės 16 d. iki metų galo gyvenimo tempas turėtų sulėtėti. Šio periodo aktualija – peržiūrėti ilgą 11 metų periodą. Įvertinti savo pasiekimus ir pralaimėjimus, savo silpnybes ir stiprybes. Paanalizuoti, kaip keitėsi jūsų vertybės, kokios gyvenimo prasmės buvo atrastos, ar daugiau kilote, ar leidotės.

Saturno planeta iki kovo 7 d. skatins autoriteto augimą ir sudarys sąlygas jį sustiprinti. Nuo kovo 7 d. ši planeta paskatins peržiūrėti savo vertybes karjeros atžvilgiu ir turėti ilgalaikius planus karjerai stiprinti.

Juodasis Mėnulis iki spalio 3 d. gali įnešti pagundų ar rūpesčių giminystėje. Būkite atidūs keliuose.

VĖŽYS

Pagaliau Juodasis Mėnulis palieka jūsų ženklą, baigiasi karminio apsivalymo periodas. Jūsų laukia puikūs metai. Ateinantys Triušio metai jums gali tapti didžiuliu karjeros pakilimu. Tai yra naujų tikslų karjeroje formavimo laikas. Svarbu, kad nauji tikslai būtų prasmingi, atitiktų poreikius. Jei dirbate nemielą širdžiai darbą, tai puikus laikas
drąsiai ieškoti naujos veiklos. Sunkiau bus bijantiesiems permainų, tiems, kurie dėl savo laimės bijo pakovoti.

Nuo gegužės 16 d. bus svarbu turėti darnią palaikymo komandą. Reikšmingi taps draugai, bendraminčiai. Jų dėka galite atrasti naujų pažangių idėjų, naujovių. Kartu su komanda galėsite nuveikti daug.

Saturnas iki kovo 7 d. neša transformacijas vertybių sistemoje, griauna tai, kas nebetarnauja jūsų sėkmei.

Nuo kovo 7 d. Saturnas paskatins labiau pasikliauti autoritetais, siekti patiems būti vertiems gero vardo. Stiprinti savo kompetencijas.

LIŪTAS

Jūsų laukia margi metai.

Iki gegužės 16 d. Jupiteris padės stiprinti jūsų autoritetą visuomenėje, plės jūsų sąmonę, suteiks daugiau džiaugsmo, optimizmo, pasitikėjimo savimi ir Aukščiausiuoju. Šis laikotarpis paskatins atsigręžti į dvasingumą, siekti didesnio pažinimo pasaulėžiūroje. Tai geras metas keliauti, pažinti kitas kultūras, studijuoti ar dėstyti. Į jūsų gyvenimą gali ateiti garbingesni, dvasingesni žmonės, kurie jus įkvėps bei padės susitvarkyti su įvairiomis negandomis. O jų gali būti, nes jūsų ženklu keliaus Juodasis Mėnulis iki spalio mėnesio. Tai karminio apsivalymo periodas, kuris labiau palies tuos, kurie turi karminių skolų – puikybės, egoizmo, savimeilės.

Nuo gegužės 16 d. Jupiteris, didžioji Saulės sistemos planeta, paskatins visą energiją mobilizuoti karjeros srityje. Tai laikas kurti planus, modeliuoti savo karjeros galimybes 12-ai metų į priekį.

Saturnas iki kovo 7 d. mokys siekti kantrybės ir išminties per santykius su antrąja puse. Nuo kovo 7 d. išbandymai, transformacijos gali paliesti jūsų vertybinius dalykus. Gali tekti peržiūrėti dvasines, religines pažiūras. Stiprybės teks semtis iš savo įveiktų iššūkių. Pasižiūrėkite atgal į savo gyvenimą ir prisiminkite visas savo pergales.

MERGELĖ

Pirmoji metų dalis, iki gegužės 16 d., paskatins Mergelės ženklo atstovus pasitelkti visą savo drąsą ir paleisti iš savo gyvenimo viską, kas trukdo jums toliau vystytis. Tai didžiulių transformacijų metai. Jupiteris keliaus ženklu, suteikiančiu didesnes finansines galimybes. Teks įdėti pastangų, atkaklumo, sumanumo. Naudinga imti kreditą, pradėti verslą.

Nuo gegužės 16 d. būsite tarp sėkmingiausių Zodiako ženklų. Sustiprėjęs jūsų autoritetas padės pritraukti reikiamus, naudingus žmones. Palanku siekiantiesiems dvasingumo, studijuojantiesiems, keliautojams, religijos atstovams.

Saturnas iki kovo 7 d. skatins pasirūpinti sveikata, buitimi, atsakingai atlikti visus įsipareigojimus.

Nuo kovo 7 d. taps aktualūs partnerystės reikalai, tiek darbiniai, tiek gyvenimo. Teks peržiūrėti savo vertybes šiomis temomis.

Nuo spalio mėnesio į jūsų ženklą įėjęs Juodas Mėnulis primins, kad už visas klaidas ateina laikas susimokėti. Pasirūpinkite savo sveikata, tiek fizine, tiek dvasine. Daugiau laiko skirkite sau.

SVARSTYKLĖS

Palankesnė pirmoji metų dalis iki gegužės 16 d. Sėkmė priklausys nuo jūsų gebėjimo bendradarbiauti, takto, di-
plomatijos. Gebantiesiems kurti darnų bendravimą aplinkinių palaikymas ir simpatijos garantuotos. Būsite žavus ir charizmatiškas. Šiuo metu kaip niekada lengvai galite pelnyti populiarumą tarp aplinkinių. Palankus metas pagerinti asmeninį gyvenimą. Jei esate vieniši, sutikti savo antrąją pusę.

Nuo gegužės 16 d. teks peržiūrėti daugelį savo gyvenimo sričių. Jupiterio planeta paskatins jus permainoms, transformacijai. Drąsiai siekti didesnių finansinių galimybių. Gali tekti turėti reikalų dėl paveldėto turto. Palanku keisti tai, kas jau atgyveno, šiuo metu tai padaryti bus lengviau nei bet kada. Jei planuojate pradėti verslą ar imti kreditą, geriau tai padaryti iki liepos 17 d. Nes liepos 17 d. į jūsų ženklą įėjęs Ketu apribos jus ir susilpnins jūsų vystymosi jėgą. Šiuo periodu, kuris truks 1,5 metų, gyvenimas duoda tik tai, ką esame užsitarnavę.

Saturno planeta iki kovo 7 d. mokys atsakingai, brandžiai kurti asmeninį gyvenimą, turėti kantrybės auklėjant vaikus. Palanku prezentuoti savo veiklą. Nuo kovo 7 d. Saturnas paskatins padaryti reviziją savo darbo srityje. Darbinė sėkmė priklausys nuo praktiškų sprendimų ir atkaklaus darbo.

Juodasis Mėnulis palies jūsų draugų sritį. Venkite puikybės, susireikšminimo, tai kenks jūsų draugystėms.

SKORPIONAS

Ateinantys metai jums žada būti darbingi ir produktyvūs, pareikalausiantys kruopštumo, atsakomybės. Daugiau
dėmesio skirkite profesinei veiklai. Galite drąsiai siekti paaukštinimo tarnyboje, keisti darbą arba pradėti savo veiklą. O
jei jau turite savo verslą, palankus metas sėkmingai jį išplėsti. Daugiau dėmesio skirkite sveikatai, higienai. Pasirūpinkite tiek darbo vietos, tiek namų švara.

Nuo gegužės 16 d. prasidės daug palankesnis periodas. Sėkmė lydės partnerystėje, tiek asmeninėje, tiek darbinėje. Labiau būsite pastebimi visuomenėje, įgysite didesnį populiarumą. Liepos 17 d. jūsų ženklą palieka Ketu, baigiasi karminio apsivalymo periodas. Gyvenimas suteiks daugiau laisvės, aktyvumo ir galimybių. Daugiau dėmesio skirkite savo įvaizdžio atnaujinimui ir kūrimui. Ieškokite naujų ryšių, būkite bendraujantys. Palanku sutikti vertingus partnerius, sudaryti naudingas sutartis.

Saturno planeta iki kovo 7 d. skatins turėti daugiau kantrybės su savo šeimos nariais. Svarbu pasirūpinti namais, kad jie būtų saugūs ir patvarūs. Palanku įsigyti nuosavybės, žemės. Nuo kovo 7 d. daugiau kantrybės pareikalaus vaikai, mylimieji.

Juodasis Mėnulis gali apsunkinti santykius su vadovybe. Išsakytą kritiką priimkite kantriai.

ŠAULYS

Jūsų laukia puikūs metai.

Iki gegužės 16 d. būsite tarp sėkmingiausių Zodiako ženklų. Jupiteris suaktyvina kūrybinę energiją, skatina kurti gražesnį gyvenimą, siekti meilės: mylėti ir būti mylimiems. Džiaugtis savo vaikais, jų neturintiesiems – planuoti. Bet svarbiausia kurti save, būti savo gyvenimo autoriais, scenaristais ir režisieriais. Būsite žavūs ir populiarūs. Jūsų kūrybiškumas gali pasireikšti įvairiausiose srityse. Galite visiems drąsiai pristatinėti savo idėjas. Sulauksite aplinkinių palaikymo ir pritarimo. Taip pat tai puikus metas išstoti prieš dideles auditorijas, užkariauti žmonių dėmesį ir simpatijas.

Nuo gegužės 16 d. prasideda darbo ir įsipareigojimų vykdymo periodas. Šiuo metu stenkitės būti sąžiningi ir laikytis duoto žodžio. Jūsų autoritetas priklausys nuo nuveiktų darbų.

Saturno planeta iki kovo 7 d. skatina megzti naudingas pažintis, ieškoti reikiamos informacijos, mokytis.

Nuo kovo 7 d. teks pasirūpinti gyvenamąja vieta. Gali tekti remontuoti ar įsigyti namus.

Juodasis Mėnulis palies jūsų autoriteto, užsienio sritį. Venkite puikybės, susireikšminimo, tai kenks jūsų įvaizdžiui.

OŽIARAGIS

Iki gegužės 16 d. galite tikėtis sėkmės, susijusios su bet kokiomis nekilnojamojo turto operacijomis. Šiuo metu drąsiai planuokite parduoti ar pirkti gyvenamąjį būstą, žemę ar komercines patalpas. Daugiau dėmesio skirkite šeimai.
Vienišiems Ožiaragiams tai geras laikas sukurti šeimos židinį.

Nuo gegužės 16 d. jūsų laukia dar palankesnė metų dalis. Atsiverkite meilei, kūrybai ir džiaugsmui. Šiuo metu galite daugiau laiko skirti pramogoms, tačiau nepamirškite, kad šiuo metu pelnyti autoritetą galite globodamas ir įkvėpdamas kitus. Labiausiai jūsų dėmesio laukia jūsų vaikai. Be to, Ožiaragiams tai puikus laikas sulaukti šeimos pagausėjimo. Nepraleiskite progos realizuoti savo idėjas ir kūrybinius planus. Jie gali būti sutikti su susižavėjimu ir dideliu visuomenės palaikymu.

Saturno planeta iki kovo 7 d. skatina jus taupyti visus savo resursus, pasirūpinti stabiliais pajamų šaltiniais.

Nuo kovo 7 d. svarbu pasirūpinti, kad turėtumėte reikiamos informacijos jums svarbiose veiklos srityse.

Juodasis Mėnulis turės įtakos jūsų 8-am būstui: verslas, kreditai, investicijos. Būkite atsargūs šiose srityse. Per didelis pasitikėjimas savimi gali pakišti koją.

VANDENIS

Pirmojo ateinančių metų periodo iki gegužės 16 d. sėkmė priklausys nuo tinkamai panaudotos informacijos. Jupiterio pozicija suteiks puikias galimybes ieškoti naujų pažinčių, ryšių, informacijos. Tai puikus metas pasimokyti, papildyti savo žinių bagažą. Kaip niekada svarbūs taps giminaičiai. Svarbu šitoje srityje puoselėti gerus santykius.

Kovo 23 d. į jūsų ženklą trumpam iki birželio 11 d. įeis Plutono planeta, nešanti didžiules transformacijas ir atsi-
naujinimą.

Nuo gegužės 16 d. dėmesį reikia nukreipti į šeimos reikalus. Tai palankus laikas pagerinti santykius šeimoje, pasirūpinti nekilnojamojo turto reikalais. Jei seniai galvojate kurti šeimą ar įsigyti nekilnojamojo turto, tai gali būti puikiausias laikas tai įgyvendinti.

Saturno planeta, jau porą metų keliaujanti jūsų ženklu, dar išbus iki kovo 7 d. Tai metas, kai reikia peržiūrėti savo vertybes, formuoti savo dvasinį stuburą, kurti ilgalaikes programas.

Juodasis Mėnulis palies jūsų partnerystės sritį: į savo gyvenimo partnerį pradėsite žiūrėti per juodus akinius.

ŽUVYS

Iki gegužės 16 d. gali atsiverti naujos galimybės finansų srityje. Tai metas, kai Visata suteikia galimybę atrasti naujus finansinius šaltinius ar pagausinti esamus. Jei dirbate valdiškoje įstaigoje, galite drąsiai prašyti atlyginimo pakėlimo. Svarbu, kad jaustumėtės energingai. Tiktų pasidomėti dvasinėmis praktikomis, kurios stiprina, gausina energiją. Daugiau laiko skirkite sportui, būkite gamtoje.

Iki balandžio 17 d. jūsų ženklu tęs kelionę Baltasis Mėnulis, kuris žadins jūsų šviesųjį potencialą, skleis apsaugą. Atsiverkite aukštesniųjų jėgų pagalbai.

Nuo gegužės 16 d. sėkmė priklausys nuo jūsų gebėjimo bendrauti, būti aktyviems socialiniuose tinkluose, megzti naujus ryšius, pažintis. Palankus metas kelionėms, mokslams.

Saturno planeta kovo 7 d. įeis į jūsų ženklą, kuriame išbus 2,5 metų. Ji neleis tuščiai švaistyti laiko, skatins atsakingai, brandžiai peržiūrėti savo asmenybės potencialą, atsirinkti vertybes, dėl kurių galite susikurti prasmingą gyvenimą. Juodasis Mėnulis palies sveikatos sritį. Peržiūrėkite savo gyvenimo stilių, atraskite daugiau laiko sveikatos profilaktikai.